Zwemmen

Bij hoge temperaturen zoeken mensen vaak verkoeling en ontspanning bij en ook in het water. Er zijn in Ouder-Amstel veel plekken waar je lekker aan het water kunt zitten. Zwemmen in open water is altijd op eigen risico. In open water zwemmen kan gevaarlijk zijn. Daarom wijzen wij u op enkele risico’s.

Wat zijn de risico’s van zwemmen in open water?

 • De kwaliteit van het zwemwater wordt niet gecontroleerd. Soms worden mensen ziek na het zwemmen in open water.  En pas op voor blauwalg in stilstaand water in warme periodes.
 • Zwemmers zijn voor opvarenden van een groot schip nauwelijks zichtbaar. Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
 • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het water kramp krijgen en onderkoeld raken.
 • Het is bijzonder gevaarlijk om zomaar het water in te springen of duiken. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Het is niet toegestaan om te zwemmen in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens. Hetzelfde geldt voor het springen van bruggen.

Flyer Rijksoverheid "Zwemmen in rivieren en kanalen? Springen van bruggen? LEVENSGEVAARLIJK!"


Afbeelding: Flyer Rijksoverheid met risico's zwemmen in open water en springen van bruggen

Bekijk de flyer risico's zwemmen in open water en springen van bruggen van Rijksoverheid (pdf, 489 kB)

Tekst afbeelding flyer:

Wist je dat het verboden is om te zwemmen:

 • In de vaargeul van rivieren en kanalen;
 • In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken van schepen; 
 • Bij een brug, sluis, stuw of ballenlijn;
 • In de routes van veerponten;
 • In en rond havens;
 • In snelvaargebieden;
 • Op andere plekken die zijn aangewezen als verboden gebied. 

Ook springen van bruggen is verboden: Je riskeert een boete van: € 140.

Wat zijn de risico's?

 • Vanaf een binnenvaartschip ben je als zwemmer nauwelijks zichtbaar;
 • Een schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen!
 • Voorwerpen onder water kunnen lelijke snijwonden veroorzaken;
 • Een brug is vaak hoger dan je denkt: risico op klaplong of botbreuken;
 • Je kan tegen een onverwacht aankomend schip terechtkomen;
 • Je verliest het van de sterke stroming en draaikolken in rivieren en kanalen;
 • Je kan door sterk wisselende temperaturen in het water kramp krijgen of onderkoeld raken;
 • De onderstroom die een schip veroorzaakt is verraderlijk, je kan onder het schip gezogen worden.

Veilig zwemmen in natuurwater? Kijk op www.zwemwater.nl

Waterkwaliteit

In de omgeving van Ouder-Amstel zijn verschillende officiële zwemplekken. Actuele informatie over alle bekende zwemwaterplassen in Noord-Holland is op te vragen via de zwemwatertelefoon (088) 102 1300 (gratis). Of kijk op zwemwater.nl. Er is ook een gratis app "Zwemwater" voor informatie over de waterkwaliteit op de officiële zwemplekken. U leest daar ook wat u kunt doen als u gezondheidsklachten krijgt door het zwemmen in open water.