Spelen

Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de Speelnota 2020 – 2026 en bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. De nieuwe speelnota heeft tot doel te komen tot een evenwichtige verdeling van kwalitatief goede speelplekken in een groene omgeving, waar kinderen en jongeren kunnen spelen, sporten en ontmoeten. Het spelregelboek is een handzame samenvatting van alle uitgangspunten die de gemeente hanteert voor de (her)inrichting van speelplekken.

Uitvoeringsplan

Voor de komende jaren staan er 19 speelplekken op het programma om heringericht te worden. Bij de herinrichting zullen direct omwonenden nauw betrokken worden, zodat de plek zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de kinderen en jongeren in de buurt.

Meer informatie

  • Speelnota Ouder-Amstel - 2020 - 2026 (pdf, 1 MB)
  • Spelregelboek - speelnota 2020 - 2026 (pdf, 766 kB)
  • Uitvoeringsprogramma - speelnota 2020 - 2026 (pdf, 4.4 MB)

Wilt u bovenstaande documenten inzien? Stuur dan een mail naar webredactie@duoplus.nl