Kunst en Cultuur

In de nota 'Kunst en Cultuur maken we samen cultuurnota 2019 - 2024 (pdf, 1 MB)' staat het actuele beleid op het gebied van kunst en cultuur in Ouder-Amstel. Het doel van de gemeente in deze cultuurnota is; kunst en cultuur moeten voor iedereen zijn en blijven. Om dit doel te bereiken is gekozen voor vijf programmalijnen: cultureel erfgoed, cultuur aan de basis, toegankelijkheid, ruimte en samenwerking. 

Wilt u de cultuurnota inzien? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl

Cultuurplatform Ouder-Amstel

De cultuurnota De nota is tot stand gekomen in samenwerking met het Cultuurplatform Ouder-Amstel (CPOA) dat in 2008 is opgericht. Doel van het platform is de gemeente te adviseren over kunst en cultuur in Ouder-Amstel. Daarnaast is het platform een overlegorgaan voor instellingen, verenigingen en kunstenaars, voor professionals en voor amateurs. Door het contact tussen gemeente en mensen (die op cultureel gebied actief zijn) te verbeteren, versterkt het platform het culturele aanbod in de gemeente.

Het platform bestaat uit betrokken bewoners en vertegenwoordigers van de domeinen erfgoed en historie, muziekeducatie, (culturele) evenementen en beeldende kunst. Het CPOA kent een aantal bloeiende werkgroepen op het gebied van Cultureel Erfgoed, Cultuurprijs en Cultuureducatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Cultuurplatform Ouder-Amstel

Cultuurprijs van Ouder-Amstel voor beeldende kunst

De gemeente Ouder-Amstel reikt iedere twee jaar de Cultuurprijs van Ouder-Amstel voor beeldende kunst uit. In 2018 is de prijs gewonnen door Ton de Zwart uit Duivendrecht. Met zijn foto de ‘“Liggende bruid” wist hij de meeste stemmen binnen te halen. Het werd, zoals ook burgemeester Joyce Langenacker aangaf, een Duivendrechts feestje. Want ook de nummers twee en drie, Adnan Alsabsabi en Carla de Rooij kwamen uit Duivendrecht. Lees meer over de prijsuitreiking op Cultuurplatformouder-amstel.nl.
De prijs bestaat uit een bedrag van € 500,- en de presentatie van het winnende kunstwerk gedurende een half jaar op een ereplaats in Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel.

Organisatie cultuurprijs

De prijs is mogelijk gemaakt door de gemeente Ouder-Amstel. Het Cultuurplatform (CPOA) heeft in 2013 een deel van de historische werken van de gemeente, die decennia in een depot lagen, in 2013 mogen veilen en verkopen. Een deel van het bedrag dat hiermee verkregen is, heeft de gemeente beschikbaar gesteld aan het CPOA. Daarmee kan het CPOA vijf keer de uitreiking van de Cultuurprijs organiseren. De cultuurprijs wordt dus in ieder geval in 2020 en 2022 nog uitgereikt.

Historie en Monumenten

Erfgoedbeleid 

U kunt de Erfgoedvisie samen met de monumentenlijst van Ouder-Amstel 2016-2019 (pdf, 2 MB) inzien die de gemeenteraad voor 2016-2019 heeft vastgesteld. Mail naar webredactie@duoplus.nl

Historisch Amstelland

Ouder-Amstel kent een flink aantal organisaties die zich met de historie van de gemeente bezighouden. Sinds begin 2016 zijn de websites van die organisaties gebundeld.
Deelnemende organisaties zijn: het Historisch Museum Ouder-Amstel, de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, Monumenten Ouder-Amstel, Amstelland Middeleeuwen, Historische Wandelingen door Ouderkerk a/d Amstel, Duivendrecht Destijds, Vereniging Historisch Amstelveen, Beth Haim, de begraafplaats van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Amsterdam, Stichting Vrienden van het Pontje en de Stichting Oude gemaal De Ronde Hoep.