Werkstad OverAmstel

Amstel Business Park Zuid verandert de komende jaren van een klassiek bedrijventerrein naar gemengd gebied: Werkstad OverAmstel.

Een veelzijdig en levendig gebied, waarin diverse functies samenkomen. Het gebied biedt nu nog volop ruimte om te groeien en legio kansen voor nieuwe bedrijven, woningen, functies en voorzieningen.

Werkstad OverAmstel is verdeeld in vier deelgebieden. In Werkstad Zuid, ten zuiden van de A10, is verdichting mogelijk, gericht op werken en stedelijke voorzieningen. Entrada, Werkstad Noord en Weespertrekvaart zijn gebieden waar naast werken ook wonen mogelijk wordt. Naar verwachting zal in 2024 gestart worden met het bouwen van de eerste woningen in Weespertrekvaart. In Werkstad Zuid is in 2021 The Joan opgeleverd en wordt op dit moment gebouwd aan het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media: Mediavaert. 

Werkstad OverAmstel ligt in de gemeente Ouder-Amstel. De grond is echter voor het grootste deel in eigendom van de gemeente Amsterdam en particuliere eigenaren. Beide gemeenten werken daarom nauw samen aan de gebiedsontwikkeling.

Meer informatie

Bekijk onder andere over de lopende ontwikkelingen in het gebied op werkstadoveramstel.nl.  


Foto: Plangebied Werkstad OverAmstel