Ontwikkeling Rijksstraatweg 125

Op de Rijksstraat 125 is nu nog het bedrijf Audio Electronics van de familie Mattijsen gevestigd. Na jaren op deze locatie gezeten te hebben is het tijd voor een volgende stap. Er is initiatiefnemer die wil onderzoeken of het mogelijk is om hier 36 woningen te bouwen.

De gemeente is een overeenkomst aangegaan met een initiatiefnemer om dit verder te onderzoeken.  Hiervoor is reeds een participatietraject vanuit de initiatiefnemer met omwonenden en belanghebbenden doorlopen, welke ook betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de plannen. 

 
Afbeelding: In het blauw het perceel aan de Rijksstraatweg 125, inclusief omliggende percelen en straten 

De initiatiefnemer heeft op de website www.participatierijksstraatweg125.nl meer informatie over het project opgenomen.