Locatie voormalige brandweerkazerne

Met het besluit om niet langer een eigen brandweerkazerne te behouden in Ouderkerk aan de Amstel, zijn twee terreinen vrijgekomen. Het terrein van de oude brandweerkazerne (Diederick van Haarlemstraat) heeft een woonbestemming. Dit betekent dat daar - in principe - woningen op gerealiseerd worden.

Diverse initiatiefnemers hebben zich hiervoor bij de gemeente gemeld. Tegelijkertijd is ook de locatie die beoogd was voor de bouw van de nieuwe kazerne - gelegen aan de Jacob van Ruisdaelweg – vrijgevallen. Daarvoor hebben zich ook verschillende initiatiefnemers gemeld. De raad heeft een motie aangenomen dat zij graag jongerenhuisvestiging zien op die locatie. Om verkoop en ontwikkeling in goede banen te leiden dienen vanuit de gemeente kaders aangegeven te worden. In 2020 wordt hiervoor capaciteit vrijgemaakt om hiermee aan de slag te gaan.

locatie oude brandweerkazerne