Entrada

Entrada is sinds 2017 onderwerp van gesprek. De komende jaren wordt er gewerkt aan de transformatie van werken naar wonen. Op Entrada bevinden zich meerdere eigenaren die in samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel zijn gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. In mei 2018 hebben de partijen hiervoor een intentieverklaring getekend. Het Programma van Eisen is op 13 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

Van kantorengebied naar woongebied

Op dit moment is Entrada een kantorengebied waar mensen alleen komen om te werken. De gemeente en Wonam, 3T Vastgoed, Built to Build/Fram Deelnemingen en Entrada-Duivendrecht Property BV, zien kansen om hier een aantrekkelijk woongebied met enkele voorzieningen te maken. De ligging biedt veel potentie voor de transformatie; dicht bij de voorzieningen van Duivendrecht, terwijl Amsterdam ook binnen handbereik ligt. Met de metro, waarvan het station om de hoek ligt of met de fiets.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam ligt er een grote woningbouwopgave die voornamelijk binnen bestaand stedelijk gebied (BSG) gerealiseerd moet worden. Entrada zal als woonbuurt een bijdrage leveren aan het tegengaan van de druk op de woningmarkt. In dit stadium wordt uitgegaan van tussen de 800 en 1000 woningen. 30% daarvan zullen in het sociale segment vallen. Bovendien is bouwen voor verschillende groottes en verschillende portemonnees een uitgangspunt, waardoor er ruimte komt voor een brede doelgroep aan bewoners. 

De komst van (huur)woningen en haar bewoners zorgt voor een impuls voor het winkelcentrum in Duivendrecht en vergroot de kans op een goede fiets(brug)verbinding over de A10. Daarnaast kan de omgeving van het metrostation veiliger worden gemaakt.

Programma van Eisen (PvE)

Op 13 juni 2019 is het PvE vastgesteld. Met het PvE is een uitgebreide verkenning gedaan om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van Entrada. Het PvE is geen stedenbouwkundig ontwerp maar geeft de gemeentelijke voorwaarden, ambities en wensen weer voor de transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied. De komende tijd wordt er gewerkt aan een verdere uitwerking van het PvE in een stedenbouwkundige visie.  

Entrada PvE

Meer informatie

Er is een klankbordgroep samengesteld die meedenkt over de inrichting van de openbare ruimte en groen, veiligheid, mobiliteit en voorzieningen in het gebied en adviseert over de stedenbouwkundige uitwerking. 

Documenten en verslagen van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden kunt u hieronder vinden. Wilt u een van deze documenten inzien, mail dan naar webredactie@duoplus.nl

 • Entrada Programma van Eisen (pdf, 14 MB)
 • Lees meer over de panelen (pdf, 9 MB)
 • Aangenomen motie programma van Eisen (pdf, 658 kB)
 • Vaststelling programma van Eisen (pdf, 3 MB)
 • Verslag 7e bijeenkomst: 16 april 2019 (pdf, 239 kB)
 • Verslag 6e bijeenkomst: 26 maart 2019 (pdf, 140 kB)
 • Verslag 5e bijeenkomst: 22 januari 2019 (pdf, 214 kB)
 • Verslag 4e bijeenkomst: 11 december 2018 (pdf, 137 kB)
 • Informatiepanelen van bewonersavond (pdf, 9 MB)
 • Verslag 1e bijeenkomst: 29 mei 2017 (pdf, 555 kB)
 • Verslag 2e bijeenkomst: 19 juni 2017 (pdf, 10 MB)
 • Verslag 3e bijeenkomst inclusief reacties: 12 juli 2017 (pdf, 4 MB)
 • Verslag 4e adviesteambijeenkomst Entrada 6 november (pdf, 421 kB)
 • Presentatie Adviesteam Entrada_Werkgroep Openbare Ruimte (pdf, 1657 kB)Pre
 • Presentatie adviesteam Architect Burton Hamfelt_(pdf, 33.884 kB)

Archiefweb