De Nieuwe Kern

Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe wijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. 

 de Nieuwe Kern (DNK)

De Nieuwe Kern is het gebied tussen de Burgemeester Stramanweg, 
de A2, het Amstel 
Businesspark en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.
Het ligt daarmee 
tussen Duivendrecht, Amsterdam en de Amstelscheg.

Concept-structuurvisie

De gemeente Ouder-Amstel heeft als bevoegd gezag een concept-structuurvisie opgesteld. Deze visie biedt de kaders voor het aantal en soort woningen, de hoogte van de gebouwen, de plekken waar het groen moet komen en waar ruimte is voor de verschillende voorzieningen. Lees meer op www.denieuwekern.nl en www.samenmakenweouder-amstel.nl

Participatietraject

Van februari tot en met april 2020 kunnen de gebruikers van het gebied, omwonenden en andere belanghebbenden hun wensen, zorgen en ideeën kenbaar maken in verschillende bijeenkomsten. De uitkomsten van het participatietraject worden eind april bekend gemaakt. Op basis hiervan zal de gemeente Ouder-Amstel de concept-structuurvisie aanscherpen, aanvullen of aanpassen.

Belangrijk bericht voor Volkstuinders in De Nieuwe Kern

De informatiebijeenkomst op woensdagavond 12 februari gaat over de algemene plannen voor het gebied en niet over de specifieke gevolgen voor de volkstuinen.

Over die vragen organiseert de gemeente Amsterdam op 11 maart een aparte inloopdag en -avond. Volkstuinders krijgen daar informatie over de mogelijke gevolgen voor hun volkstuinen, eventuele compensatie- en voorrangsregelingen en de manier waarop zij worden betrokken bij de veranderingen op hun tuinpark.

De zaalcapaciteit op Zuidpark is beperkt. Als er meer dan 200 bezoekers komen, zal de presentatie van de concept-structuurvisie twee keer plaatsvinden: om 19.30 uur en om 20.55 uur.

Programma

19.30 en opnieuw om 20.55 uur: Presentatie door wethouder Marian van der Weele:

  • Toelichting concept-structuurvisie en participatietraject.

19.30 - 22.00 uur doorlopend Informatieplein met:

  • Informatie per onderwerp: wonen, sporten, voorzieningen, bereikbaarheid, groen volkstuinen in de nieuwe wijk. Bij alle onderwerpen staat een medewerker van de gemeente die een toelichting kan geven op de ambities en vragen kan beantwoorden.
  • Een documentaire waarin huidige gebruikers vertellen wat ze van het gebied vinden en straks verwachten.
  • Ruimte om uw wensen, zorgen en ideeën over de concept-structuurvisie te delen.

Adres: Zuidpark, Spaklerweg 52, Amsterdam

Wijk in balans

De concept-structuurvisie verzoent de complexe waarden van het gebied met elkaar tot een geheel. Onder de rook van nationale toplocaties als Ziggo Dome en Johan Cruijff Arena komt een wijk die een balans vindt tussen groen en bebouwing, recreëren en werken, volkstuinen en openbaar groen, topsport en ontspanning, stedelijke dichtheden en de kenmerkende intimiteit van Ouder-Amstel, tussen auto, trein en vooral fiets, lokaal en een internationale vervoershub van bussen en ruimte voor bedrijven, tussen rust en drukte. Alles in één wijk.

de Nieuwe Kern plattegrond

Samenwerking

De ontwikkeling van De Nieuwe Kern is mogelijk dankzij een unieke samenwerking tussen de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren: de gemeente Amsterdam, VolkerWessels Vastgoed, NS Stations en AFC Ajax. In 2017 ondertekenden de grondeigenaren en de gemeente Ouder-Amstel een samenwerkingsovereenkomst DNK Samenvatting SOK (pdf, 287 kB). Wilt u het document opvragen, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Meer Informatie

Op de participatiewebsite www.samenmakenweouder-amstel.nl vindt u de concept-structuurvisie en informatie over de participatiebijeenkomsten. Verder kunt u op deze site uw reactie of idee online delen.
Ga naar www.denieuwekern.nl voor meer informatie over het project en de concept stedenbouwkundige visie. 

Archiefweb