De Nieuwe Kern

Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe wijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. 

 de Nieuwe Kern (DNK)

De Nieuwe Kern is het gebied tussen de Burgemeester Stramanweg, 
de A2, het Amstel 
Businesspark en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.
Het ligt daarmee 
tussen Duivendrecht, Amsterdam en de Amstelscheg.

Concept-structuurvisie

De gemeente Ouder-Amstel heeft als bevoegd gezag een concept-structuurvisie opgesteld. Deze visie biedt de kaders voor het aantal en soort woningen, de hoogte van de gebouwen, de plekken waar het groen moet komen en waar ruimte is voor de verschillende voorzieningen. Lees meer op www.denieuwekern.nl en www.samenmakenweouder-amstel.nl

Wijk in balans

De concept-structuurvisie verzoent de complexe waarden van het gebied met elkaar tot een geheel. Onder de rook van nationale toplocaties als Ziggo Dome en Johan Cruijff Arena komt een wijk die een balans vindt tussen groen en bebouwing, recreëren en werken, volkstuinen en openbaar groen, topsport en ontspanning, stedelijke dichtheden en de kenmerkende intimiteit van Ouder-Amstel, tussen auto, trein en vooral fiets, lokaal en een internationale vervoershub van bussen en ruimte voor bedrijven, tussen rust en drukte. Alles in één wijk.

de Nieuwe Kern plattegrond

Samenwerking

De ontwikkeling van De Nieuwe Kern is mogelijk dankzij een unieke samenwerking tussen de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren: de gemeente Amsterdam, VolkerWessels Vastgoed, NS Stations en AFC Ajax. In 2017 ondertekenden de grondeigenaren en de gemeente Ouder-Amstel een samenwerkingsovereenkomst DNK Samenvatting SOK (pdf, 287 kB). Wilt u het document opvragen, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Meer Informatie

Op de participatiewebsite www.samenmakenweouder-amstel.nl vindt u de concept-structuurvisie en informatie over de participatiebijeenkomsten. Verder kunt u op deze site uw reactie of idee online delen.
Ga naar www.denieuwekern.nl voor meer informatie over het project en de concept stedenbouwkundige visie. 

Archiefweb