Woonboten in Werkstad OverAmstel

In Werkstad OverAmstel liggen op verschillende plaatsen in de Duivendrechtsevaart woonboten. In aansluiting om het gebied te ontwikkelen en de verschillende functies te mengen, heeft de gemeente de ambitie uitgesproken de kade op sommige strategische plekken vrij te maken van woonboten.

Een deel van de boten kan blijven liggen waar ze liggen, een ander deel krijgt een alternatieve locatie aangeboden in de zijtak van de Duivendrechtsevaart aan de Pieter Braaijweg of in De Nieuwe Kern. Hiervoor wordt een bestemmingsplan voorbereid.

Voor de transformatie zijn verschillende gemeentelijke besluiten genomen die effect hebben op de woonboten. Tegen sommige van die besluiten zijn de bewoners in bezwaar en beroep gegaan. Op 10 december 2019 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van de woonbootbewoners.

Het grootste gevolg van deze uitspraak is kortgezegd dat alle woonboten een omgevingsvergunning hebben gekregen om te mogen blijven liggen waar ze liggen. De uitspraak heeft er daarmee voor gezorgd dat het vrijmaken van de kade op de door de gemeente gewenste plekken moeilijker wordt.

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de rechter niet alle relevante juridische argumenten juist heeft gebruikt. 
Om bovenstaande redenen heeft het college besloten tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

De rechter draagt het college op een nieuwe beslissing op een eerder bezwaar te nemen over een ligplaatsvergunning. Het college heeft een voorlopige voorziening aangevraagd waarin zij de rechtbank verzoekt deze nieuwe beslissing uit te mogen stellen tot het hoger beroep heeft plaatsgevonden.

De uitspraak van de rechter heeft geen effect op de visie voor het gebied of de doelstelling die het college voor de woonboten voor ogen heeft. Wel kijkt de gemeente nu hoe verder te gaan met het bestemmingsplan dat in voorbereiding was. Het blijft de ambitie van het college om naar een situatie toe te werken waarin woonboten een positieve bestemming krijgen. Dat zal voor het overgrote deel van de boten binnen het bestaande gebied zijn en voor een deel daarbuiten. Hoe dan ook streeft de gemeente ernaar elke woonboot die ze wil verplaatsen zo snel mogelijk een goed alternatief te bieden.