Nieuwbouw Van der Looskwartier

De woningen aan de Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1 en de J.C van der Loosstraat zijn verouderd. Woningstichting Eigen Haard gaat deze woningen vervangen door nieuwbouw.

Nadat aanvankelijk woningbouwvereniging Eigen Haard (EH) een klein aantal van de woningen in dit plan zou renoveren, naast de nieuwbouw die voorzien was, is recent door EH besloten om in het hele plan over te gaan tot sloop en nieuwbouw (38 woningen). Dit is een gevolg van de zeer kleine interesse die er uiteindelijk bleek te bestaan bij huidige bewoners om terug te keren in een gerenoveerde (kleine) woning. De locatie, midden in het dorp, kent beperkte mogelijkheden voor parkeren en mogelijke uitbreiding daarvan.

Om de grenzen van de mogelijkheden goed in beeld te krijgen is een parkeeronderzoek uitgevoerd waarbij ruimer is gekeken dat allen de EH locatie en ook naar de situatie bij en rondom het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Theresia complex. Overleg over de totale mogelijkheden op deze plek zal binnenkort gevoerd worden. EH werkt thans verder aan het stedenbouwkundige plan en zal aansluitend daaraan starten met het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan.

Meer informatie over het project vindt u op: eigenhaard.nl/projecten/theresiabuurt

Theresiabuurt
Afbeelding afkomstig van website Eigen Haard