Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

De gemeente biedt inwoners en ondernemers de mogelijkheid om een openbare laadpaal aan te vragen voor het opladen van elektrische auto’s. Het aanvragen en plaatsen van laadpunten aan de openbare weg doen marktpartijen.

De gemeente werkt in principe mee aan een aanvraag voor een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er in uw buurt te weinig bestaande publieke oplaadpunten zijn. Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

De gemeente toetst een aanvraag voor een oplaadpunt aan beleidsregels voor oplaadvoorzieningen elektrisch vervoer in Ouder-Amstel. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:

 • (mogelijkheden voor) clustering van oplaadpunten;
 • vindbaarheid;
 • zichtbaarheid;
 • parkeerdruk;
 • doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen;
 • uiterlijk;
 • beheer en aansprakelijkheid.

U kunt via Laadpaal.mrae.nl een verzoek indienen. De gemeente neemt vervolgens de verzoeken die zijn goedgekeurd in behandeling. 

U doet uw aanvraag dus niet bij de gemeente maar bij een marktpartij die de aanvraag voor u bij ons indient. Op dit moment heeft de gemeente een overeenkomst met Metropoolregio Amsterdam.

De beoordeling en de exacte locatie van de laadpaal hangt af van een aantal factoren en wordt door de marktpartij overlegd met de gemeente. U betaalt als aanvrager geen kosten voor het laten plaatsen van de laadpalen.

Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Tegen zo'n besluit kunt u bezwaar maken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.