Gladheidsbestrijding Ouder-Amstel

Tijdens de wintermaanden zorgt de gemeente voor de gladheidsbestrijding. U leest hier wanneer de gemeente strooit bij gladheid, wat de strooiroutes zijn en ook wat u zelf kunt doen. 

Waar strooit de gemeente

De gemeente strooit in eerste instantie op de hoofdwegen en -fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen van wijken, en de uitruk van de brandweer. In de winter kunt u hier een nieuw overzicht met strooiroutes vinden. Bij aanhoudende gladheid worden extra mensen ingezet om moeilijke plekken die buiten de strooiroutes liggen, begaanbaar te maken. Daarna trekken de medewerkers de woonwijken in. Alleen tijdens werkdagen.

Wanneer wordt er gestrooid?

De medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel strooien in eerste aanleg tussen 4.00 uur en 23.00 uur. De gladheid op de andere wegen in de gemeente Ouder- Amstel, die niet genoemd staan als primaire routes, wordt uitgevoerd aansluitend op de primaire routes. Dit gebeurt alleen tussen 7.45 uur en 16.30 uur.

Hoe strooit de gemeente?

De gemeente strooit op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes op basis van gladheidverwachting.

Niet alle hoofdwegen of fietspaden zijn gestrooid / geveegd

Bij sneeuw en ijzel rijden de machines dag en nacht om de hele gemeente te bestrijken. Het aantal kilometers fietspad in Ouder-Amstel en Duivendrecht is groot, daarom duurt het wel enige tijd voordat alle fietspaden en hoofdwegen zijn gestrooid of geveegd.

Meer weten?

Kijk bij veel gestelde vragen over gladheid voor uitgebreide informatie en tips over gladheid en strooien.