Betaald parkeren ABP

In het Ouder-Amstelse gedeelte van het Amstel Business Park moet van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur betaald worden om te parkeren. Op de kaart hieronder is het gebied in Amsterdam-Duivendrecht waar betaald moet worden om te parkeren weergegeven. 

betaald parkeren abp ouder-amstel

Aanvragen parkeervergunningen

Bedrijven en bewoners, gevestigd in het Ouder-Amstelse gedeelte van het Amstel Business Park, kunnen een parkeervergunning aanvragen. Dit kan door middel van de aanvraagformulieren op deze pagina. Er zijn 4 verschillende soorten vergunningen:

 1. Bedrijfsvergunning
 2. Bewonersvergunning
 3. Specifieke vergunning Amsterdam-Duivendrecht
 4. Buffervergunning 

1. Bedrijfsvergunning

Een bedrijf, gevestigd op het Ouder-Amstelse deel van het Amstel Business Park, kan parkeervergunningen aanvragen voor haar werknemers. Een bedrijf heeft recht op 4 vergunningen, plus 1 vergunning per 2 Fte. Als er sprake is van parkeerplaatsen op eigen terrein wordt de helft van dit aantal afgetrokken van het aantal vergunningen waar het bedrijf recht op heeft. De parkeervergunningen worden op bedrijfsnaam verstrekt.

2. Bewonersvergunning

Bewoners, woonachtig in het Ouder-Amstelse deel van het Amstel Business Park, kunnen parkeervergunningen aanvragen. Iedere bewoner kan maximaal 2 vergunningen aanvragen met een maximum van 4 vergunningen per adres. Een bewonersvergunning wordt verleend op kenteken. Daarnaast kan per adres maximaal één bewonersvergunning op naam worden
verstrekt.

3. Specifieke vergunning Amsterdam-Duivendrecht

Per persoon wordt maximaal 1 specifieke vergunning voor het bedrijventerrein Amterdam-Duivendrecht verstrekt. De specifieke vergunningen worden op kenteken verstrekt en zijn bedoeld voor de volgende categorieën parkeerders:

 1. Degenen, die als zelfstandige werken op Amsterdam-Duivendrecht of als zelfstandige ingehuurd zijn door een bedrijf dat op Amsterdam-Duivendrecht is gevestigd;
 2. Bedrijven op Amsterdam-Duivendrecht, die overdag extra veel bezoekers ontvangen en hiervoor onvoldoende parkeerruimte op eigen terrein hebben;
 3. Bedrijven of instellingen, die binnen de woonkern van Duivendrecht zijn gevestigd, maar die hun parkeerbehoefte in onvoldoende mate op eigen terrein kunnen oplossen;
 4. Anderen met een economische binding met Amsterdam-Duivendrecht als herkomst of (eind)bestemming.

4. Buffervergunning

Met een buffervergunning kan worden geparkeerd op daarvoor aangewezen plaatsen. Deze zijn bedoeld voor klanten van bedrijven die auto’s repareren, verkopen of verhuren die de auto komen (terug) brengen. De klant noch het bedrijf hoeft op deze plaatsen een parkeerticket te gebruiken. Het bedrijf verplaatst de auto vervolgens zo snel mogelijk naar een reguliere plaats om de plaats weer vrij te maken. Een bedrijf kan maximaal 5 buffervergunningen aanvragen. De buffervergunningen worden op bedrijfsnaam verstrekt.

Kosten 

 • Bedrijfsvergunning:  € 496,32 per kalenderjaar/ € 41,36 per maand
 • Bewonersvergunning: € 41,28 per kalenderjaar
 • Specifieke vergunning Amsterdam-Duivendrecht:  € 124,08 per kwartaal/ € 41,36 per maand
 • Buffervergunning: € 496,32 per kalenderjaar/ € 41,36 per maand

(Tarieven 2024).

Restitutie 

Bij verlies of diefstal van de vergunning wordt geen duplicaat verstrekt en wordt geen restitutie verleend.
Wanneer u, lopende het kalenderjaar, de parkeervergunning wilt beëindigen, kunt u middels onderstaand formulier om restitutie verzoeken.