Verwerkingsregister

Als gemeente moeten wij persoonsgegevens verwerken. In ons verwerkingsregister ziet u welke gegevens er bij welke processen verwerkt worden.

Raadpleeg hiervoor het Verwerkingsregister Gemeente Ouder-Amstel. Wilt u het document inzien, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming via fg@ouder-amstel.nl.

Uitleg van de termen die in het register worden gebruikt:

  • DSPCODE: Referentie code;
  • Verwerking: In deze kolom staat beschreven voor welk doel de gemeente de verwerking van persoonsgegevens in dit proces uitvoert;
  • Taakveld: Beschrijving van de uitvoerende afdeling binnen de gemeente;
  • Verwerkingsdoel: Beschrijving van het doel van de verwerking;
  • Verwerkingsverantwoordelijke: Beschrijving van eindverantwoordelijke binnen de gemeente;
  • Type Persoonsgegevens: Beschrijving welk persoonsgegeven van toepassing zijn op de verwerking;
  • Verwerking in het buitenland?: Kunnen deze persoonsgegevens door worden gegeven naar het buitenland;
  • Wettelijke grondslag: De wettelijke grondslag, waarvan er persoonsgegevens verwerkt worden (wettelijke verplichting, overeenkomst of algemeen belang);
  • Grondslag: Specificatie van de grondslag die van toepassing is op de verwerking;
  • Bewaartermijn: Beschrijving van de minimale bewaartermijn die wij moeten hanteren vanuit de archiefwet.