Informatiebeveiligingsdienst Coordinated Vulnerability Disclosure

De gemeente hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. 

Onder het mom van Coordinated Vulnerability Disclosure (voorheen bekend onder de naam Responsible Disclosure) kunt u ons informeren als u een zwakke plek vindt in onze systemen. 

Lees meer op Algemene privacyverklaring onder de kop Informatiebeveiligingsdienst (Coordinated Vulnerability Disclosure) onderaan de pagina.