Schuldhulpverlening voor (ex-) zelfstandigen

Heeft u als (ex-)ondernemer in de gemeente Ouder-Amstel financiële problemen, dan kan Zuidweg & Partners u hier mogelijk bij helpen. Zuidweg & Partners werkt nauw samen met de gemeente Ouder-Amstel.  

Aanmelden 

U kunt op de website van Zuidweg en Partners een aanvraagformulier invullen. Er wordt dan binnen twee werkdagen contact met u opgenomen. 

Zuidweg en Partners is te bereiken via (035) 538 53 50 (van 9.00 uur tot 16.00 uur) of via hilversum@zuidweg-partners.nl (onder vermelding van uw naam en telefoonnummer).

Hoe verloopt een schuldhulptraject

Als een schuldhulptraject nodig is vraagt Zuidweg & Partners de gemeente Ouder-Amstel om toestemming. De gemeente betaalt dan de kosten van het traject. Gedurende het traject wordt de gemeente op de hoogte gehouden over de voortgang.

U krijgt een vaste adviseur bij Zuidweg & Partners toegewezen. De adviseur werkt samen met een medewerker van het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) die een eventuele aanvraag in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) beoordeelt. Indien nodig zal uw adviseur ook van andere hulpverlening gebruik maken, zoals maatschappelijk werk, verslavingszorg of jeugdzorg. 

Hulp bij andere financiële problemen 

U heeft financiële problemen en u wilt uw boekhouding weer op orde krijgen of u komt maar niet af van bepaalde oude schulden ondanks dat u een  goede onderneming heeft. Zuidweg & Partners helpt u ook bij deze en andere zaken. 

Meer informatie 

  • Op Zuidweg-partners.nl vindt u meer informatie over schuldhulpverlening voor (ex) zelfstandigen.
  • Op KVK.nl kunt u het Geldboek voor Ondernemers downloaden met informatie over goed financieel ondernemerschap.