Schuldhulpverlening voor (ex-) zelfstandigen

Heeft u als (ex-)ondernemer in de gemeente Ouder-Amstel financiële problemen, dan kan Zuidweg & Partners u hier mogelijk bij helpen. Zuidweg & Partners werkt nauw samen met de gemeente Ouder-Amstel.  

Aanmelden 

U leest op de website van Zuidweg en Partners hoe schuldhulpverlening van Zuidweg en Partners werkt. Als u het Aanvraagformulier schuldhulpverlening invult dan wordt binnen twee werkdagen contact met u opgenomen. 

Zuidweg en Partners is te bereiken via (035) 538 53 50 (van 9.00 uur tot 12.00 uur) of via hilversum@zuidweg-partners.nl (onder vermelding van uw naam en telefoonnummer).

Neem de volgende zaken mee naar het intake gesprek:

  1. een overzicht van de schuldeisers
  2. het bedrag van de totale schuld 

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van uw schulden? Meld u dan aan voor Humanitas Thuisadministratie of gebruik de app fiKks

Hoe verloopt een schuldhulptraject

Als een schuldhulptraject nodig is vraagt Zuidweg-Partners.nl de gemeente Ouder-Amstel om toestemming. De gemeente betaalt dan de kosten van het traject. Gedurende het traject wordt de gemeente op de hoogte gehouden over de voortgang.

U krijgt een vaste adviseur bij Zuidweg & Partners toegewezen. De adviseur werkt samen met een medewerker van het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) die een eventuele aanvraag in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) beoordeelt. Indien nodig zal uw adviseur ook van andere hulpverlening gebruik maken, zoals maatschappelijk werk, verslavingszorg of jeugdzorg. 

Hulp bij andere financiële problemen 

U heeft financiële problemen en u wilt uw boekhouding weer op orde krijgen of u komt maar niet af van bepaalde oude schulden ondanks dat u een goede onderneming heeft. Op Hulp bij boekhouden op Zuidweg-Partners.nl  krijgt u hulp. 

Meer informatie 

  • Op Zuidweg-partners.nl vindt u meer informatie over schuldhulpverlening voor (ex) zelfstandigen.
  • Op KVK.nl kunt u het Geldboek voor Ondernemers downloaden met informatie over goed financieel ondernemerschap.