Loonkosten of proefplaatsing

Bent u ondernemer dan kunt u in aanmerking komen voor tijdelijke loonkostensubsidie of een proefplaatsing als u een werkzoekende met een uitkering in dienst neemt of stage laat lopen in uw bedrijf. De loonkostensubsidie is een compensatie voor de eventueel lagere arbeidsproductiviteit en/of extra begeleiding. 

Aanvragen loonkostensubsidie en/of proefplaatsing

U kunt het ingevulde formulier mailen naar Kim Termaat: kim.termaat@duoplus.nl.

Loonkostensubsidie

Als u mensen in dienst neemt vanuit een bijstandsuitkering of WW-uitkering, kunt u loonkostensubsidie ontvangen. Met deze subsidie ondersteunen we enthousiaste kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun aansluiting op uw vacature. U ontvangt loonkostensubsidie afhankelijk van wie u aanneemt en voor hoe lang.

Voorwaarden loonkostensubsidie

  • De uitkeringsgerechtigde is 18 jaar of ouder en woonachtig in Ouder-Amstel en staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende;
  • De werkgever gaat een arbeidscontract aan van ten minste 16 uur per week voor de duur van minimaal 6 maanden;
  • De werkgever moet het voornemen hebben het contract met een half jaar te verlengen, waarbij geen loonkostensubsidie meer wordt verstrekt;
  • De arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de geldende CAO-voorwaarden (indien van toepassing) of de werkgever betaalt minimaal het wettelijk minimumloon;
  • De werkgever geeft een verklaring af dat met betrekking tot de aangeboden functie niemand recent is ontslagen.

Hoogte loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie bedraagt bij een arbeidsovereenkomst van een jaar maximaal € 5.000,00 bij een fulltime baan. Voor jongeren tot 22 jaar gelden afwijkende bedragen. Bij een parttime dienstverband wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

Uitbetaling loonkostensubsidie

De uitbetaling vindt in termijnen plaats:

  • € 3.000 wordt uitbetaald nadat is aangetoond dat de werknemer 6 maanden in dienst is geweest en na het overleggen van een salarisstrook;
  • € 2.000,00 wordt uitbetaald nadat is aangetoond dat de werknemer 12 maanden in dienst is geweest en na het overleggen van een salarisstrook.

Proefplaatsing

Een proefplaatsing is een plaatsing van een uitkeringsgerechtigde op een plaats bij een werkgever met behoud van uitkering. Tijdens de proefplaatsing betaalt u geen loon. Het leren werken dient centraal te staan. Gedurende een periode van 3 maanden bekijkt u samen met de werknemer of hij of zij het werk aankan en leuk vindt. U moet dan wél de intentie hebben om deze persoon een contract aan te bieden voor minimaal een half jaar. 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kim Termaat, gemeente Ouder-Amstel. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag via (06) 54 98 37 51 of via: kim.termaat@duoplus.nl