Loonkosten of proefplaatsing

Bent u ondernemer dan kunt u in aanmerking komen voor tijdelijke loonkostensubsidie of een proefplaatsing als u een werkzoekende met een uitkering in dienst neemt of stage laat lopen in uw bedrijf. De loonkostensubsidie is een compensatie voor de eventueel lagere arbeidsproductiviteit en/of extra begeleiding.

Als u mensen in dienst neemt vanuit een bijstandsuitkering of WW-uitkering, kunt u loonkostensubsidie ontvangen. Met deze subsidie ondersteunen we enthousiaste kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun aansluiting op uw vacature. U ontvangt loonkostensubsidie afhankelijk van wie u aanneemt en voor hoe lang.

Een proefplaatsing is een plaatsing van een uitkeringsgerechtigde op een plaats bij een werkgever met behoud van uitkering. Tijdens de proefplaatsing betaalt u geen loon. Het leren werken dient centraal te staan. Gedurende een periode van 3 maanden bekijkt u samen met de werknemer of hij of zij het werk aankan en leuk vindt. U moet dan wél de intentie hebben om deze persoon een contract aan te bieden voor minimaal een half jaar.

  • De uitkeringsgerechtigde is 18 jaar of ouder en woonachtig in Ouder-Amstel en staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende;
  • De werkgever gaat een arbeidscontract aan van ten minste 16 uur per week voor de duur van minimaal 6 maanden;
  • De werkgever moet het voornemen hebben het contract met een half jaar te verlengen, waarbij geen loonkostensubsidie meer wordt verstrekt;
  • De arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de geldende CAO-voorwaarden (indien van toepassing) of de werkgever betaalt minimaal het wettelijk minimumloon;
  • De werkgever geeft een verklaring af dat met betrekking tot de aangeboden functie niemand recent is ontslagen.

De loonkostensubsidie bedraagt bij een arbeidsovereenkomst van een jaar maximaal € 5.000,00 bij een fulltime baan. Voor jongeren tot 22 jaar gelden afwijkende bedragen. Bij een parttime dienstverband wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

De uitbetaling vindt in termijnen plaats: 

  • € 3.000 wordt uitbetaald nadat is aangetoond dat de werknemer 6 maanden in dienst is geweest en na het overleggen van een salarisstrook;
  • € 2.000,00 wordt uitbetaald nadat is aangetoond dat de werknemer 12 maanden in dienst is geweest en na het overleggen van een salarisstrook.

U kunt het ingevulde formulier mailen naar: a.admwwb@ouder-amstel.nl.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Mail dan naar a.admwwb@ouder-amstel.nl