Stedenbouwkundig raamwerk voor De Nieuwe Kern vastgesteld: bouw van 6.200 woningen weer een stap dichterbij

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft op 25 april 2024 het stedenbouwkundig raamwerk voor gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern vastgesteld. Hierbij is ook het bijgestelde programma voor dit kwalitatief hoogstaande plan vastgesteld. Dit betekent dat in dit gebied ruimte komt voor 6.200 woningen met bijhorende voorzieningen rond een groot stadspark. Met de vaststelling van het stedenbouwkundig raamwerk en het programma is de weg vrij om de volgende stap te zetten. Dat is goed nieuws voor alle woningzoekenden.

Behoefte aan woningen groot

Victor Frequin, wethouder ruimtelijke ordening (VVD) van gemeente Ouder-Amstel, is blij met de instemming van de gemeenteraad. “We hebben met de grondeigenaren gezocht naar maatregelen om dit plan ook echt mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van het plan. Door op een deel van de al voorziene woongebouwen één bouwlaag toe te voegen, gaat dat lukken. Dit is een heel duurzame oplossing waarbij ook nog een grotere bijdrage geleverd wordt aan de grote behoefte aan woningen. Dit is een geweldige stap vooruit.”

Aantrekkelijke wijk met groot aandeel betaalbare woningen

West8 urban design & landscape architecture heeft haar prijswinnende visie voor dit gebied uitgewerkt in een integraal en technisch haalbaar stedenbouwkundig raamwerk. In De Nieuwe Kern komen voornamelijk appartementen en een beperkt aantal eengezinswoningen. Van de 6.200 woningen wordt 30% sociale huurwoningen, 40% middensegment (middel dure huur en betaalbare koop) en 30% koopwoningen in de vrije sector. De woningen zijn gevarieerd in grootte en richten zich op verschillende doelgroepen. Zo wordt De Nieuwe Kern een aantrekkelijke en gemengde wijk. 

Impressie De Nieuwe Kern
Afbeelding: Impressie De Nieuwe Kern (DNK).

Groene stadswijk op één van de best bereikbare plekken van Nederland

De grondeigenaren gemeente Amsterdam, VolkerWessels Vastgoed en NS Stations gaan nu op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig raamwerk en het overeengekomen bouwprogramma aan de slag met de verdere planuitwerking en bijbehorende op te stellen omgevingsplannen voor De Nieuwe Kern. De grondeigenaren zijn blij dat de gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft ingestemd met het ophogen van het aantal woningen in deze overspannen markt. “Wij gaan vol energie verder met de uitwerking van deze verrassend groene stadswijk op één van de best bereikbare plekken van Nederland.”

Groot draagvlak 

In maart 2023 werd het concept stedenbouwkundig raamwerk opgeleverd. Hierover heeft in mei en juni 2023 participatie plaats gevonden. De participatie heeft niet geleid tot aanpassingen van het stedenbouwkundig raamwerk. De opbrengst van de participatie is verwerkt in een nota van beantwoording en wordt meegenomen bij het maken van de stedenbouwkundige plannen voor de verschillende deelgebieden. Over deze planuitwerkingen zal in een later stadium nog participatie plaatsvinden. 

Voorbeeld van het stedenbouwkundig raamwerk
Afbeelding: Voorbeeld van het stedenbouwkundig raamwerk.