Overlast van vliegverkeer? Meld het bij BAS

Het geluid van vliegverkeer kan hinder veroorzaken. Vooral in de directe omgeving van een luchthaven zoals Schiphol. Aan de ene kant produceren vliegtuigen die opstijgen meer geluid dan vliegtuigen die dalen. Aan de andere kant vliegen landende toestellen over het algemeen lager, wat ook tot overlast kan leiden.

Melden overlast vliegverkeer

Heeft u klachten over het vliegverkeer of wilt u meer informatie daarover? Dan kunt u terecht op de site van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Kijk daarvoor op bezoekbas.nl. Bellen kan ook via (020) 601 55 55 (maandag tot en met zondag van 09.00-17.00 uur) of per e-mail: info@mailbas.nl.

Veel informatie beschikbaar

Op de website van BAS vindt u alle informatie over het baangebruik, het gepland baanonderhoud, eventuele calamiteiten, het aantal klachten per gemeente, rapportages en veelgestelde vragen. Ook kunt u alle vliegbewegingen zien.

Uw vraag of melding is belangrijk

Heeft u een vraag of een melding over het vliegverkeer van, naar of op Schiphol, dan is het belangrijk deze te laten vastleggen in het registratiesysteem van BAS. U moet hiervoor eerst inloggen met een account. Op de site van BAS wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen. Als u eenmaal een account heeft dan kunt u daarna gemakkelijk nieuwe meldingen doen of vragen stellen.

BAS registreert en analyseert alle meldingen van omwonenden. Op basis daarvan worden trends en patronen zichtbaar. Die gegevens worden vervolgens gebruikt om kwartaal- en jaarrapportages te maken voor instanties zoals de Luchthaven Schiphol, LVNL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die kunnen de rapportages, signalen en aanbevelingen van BAS aangrijpen om maatregelen te nemen of voorstellen te doen om bepaalde vormen van hinder terug te dringen.

Kan BAS uw hinder oplossen?

BAS kan hinder niet direct stoppen. De overheid en luchtvaartpartijen zijn niet verplicht om iets te doen met de analyses en aanbevelingen. Toch is het belangrijk dat omwonenden van Schiphol meldingen blijven maken, want samen geven ze een goed beeld van de (ontwikkelingen van) lokale hinder. Deze informatie kan gebruikt worden bij de evaluatie van hinderbeperkende maatregelen, het maken van nieuw beleid of de aanscherping van wet- en regelgeving.