Registratie kinderopvang

Als u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau wilt starten dan moet u zich laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U heeft een aantal vergunningen nodig voordat u kunt starten. 

Kinderopvang inschrijven bij de gemeente 

De aanvraagformulieren voor de registratie van gastouderopvang, gastouderbureaus en kindercentra downloadt u op Rijksoverheid.nl.

Het ingevulde formulier (met aanvullende stukken) kunt u sturen naar: gemeente@ouder-amstel.nl of per post: Postbus 35, 1190 AA, Ouderkerk aan de Amstel.

Beoordeling door de GGD

  • De GGD onderzoekt of het gastouderbureau, de gastouder of het kindercentrum mag starten.
  • Na goedkeuring van de GGD schrijft de gemeente u in bij het Landelijk Register Kinderopvang.nl. De gemeente neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.
  • Daarna inspecteert de GGD periodiek op veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderparticipatie.

Welke vergunningen heeft u nodig 

  • Het bestemmingsplan moet toestaan dat er op de locatie een kindercentrum komt. U bekijkt het bestemmingsplan voor uw buurt op www.ruimtelijkeplannen.nl. Past een kindercentrum niet in het bestemmingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning ‘planologisch strijdig gebruik’ aan. De behandeling van deze omgevingsvergunning duurt maximaal 26 weken. 
  • Voor de opening van een kindercentrum moet een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van gebouwen zijn afgegeven. Het aanvragen van deze vergunning neemt maximaal 26 weken in beslag. Vraag de omgevingsvergunning daarom op tijd aan.
  • Bent u als BV of NV houder van een kindercentrum? Dan heeft u een Verklaring omtrent het gedrag nodig.