Scholen op de kaart

Als ouder of verzorger wilt u een goede en afgewogen schoolkeuze maken voor uw kind. Op de website scholenopdekaart.nl vindt u meer achtergrondinformatie over de verschillende scholen in en rond Ouder-Amstel.

Op de website Scholen op de kaart kunt u basisscholen of middelbare scholen in uw buurt vinden. Ook kunt u de kwaliteit van de scholen onderling vergelijken. Voor verschillende doelgroepen vindt u interessante informatie over onderwijs en resultaten. Bijvoorbeeld over de tevredenheid van leerlingen. Of scores op een eindtoets, zoals Cito of slaagpercentages. Waar nodig, lichten scholen de gegevens toe.