Scholen op de kaart

Om een goede en afgewogen schoolkeuze te maken, kunnen ouders/verzorgers op de website scholenopdekaart.nl meer achtergrondinformatie vinden over de verschillende scholen in en rond deze gemeente.

De website scholenopdekaart is speciaal ontworpen voor de PO-Raad (besturenraad voor het primair onderwijs).

Of je nu als ouder/verzorger een goede en geschikte basis- of middelbare school wilt kiezen, of benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van scholen. Voor verschillende doelgroepen tonen scholen op de website interessante informatie over onderwijs en resultaten. Bijvoorbeeld over de tevredenheid van leerlingen of scores op een eindtoets, zoals Cito of slaagpercentages. Waar nodig lichten scholen de gegevens toe.