Wmo-vervoer Amstelland

Wmo-vervoer is een vorm van individueel taxivervoer van deur tot deur binnen een gebied van 25 kilometer rondom uw woonadres. U kunt er gebruik van maken als u vanwege uw gezondheid niet met het openbaar vervoer kunt reizen. Uw leeftijd speelt hierbij geen rol. Munckhof Taxi Services verzorgt het Wmo-vervoer voor de gemeente Ouder-Amstel.

Het Wmo-vervoer is een vorm van individueel vervoer en brengt u van deur tot deur binnen een gebied van 25 km rondom uw woonadres. Het is mogelijk een loophulpmiddel, rolstoel of scootmobiel mee te nemen in het Wmo-vervoer.

Indicatie Wmo-vervoer
U komt in aanmerking voor een indicatie voor het Wmo-vervoer als u niet meer zelfstandig (eventueel met hulpmiddel) gebruik kan maken van voorliggende vervoersvoorzieningen zoals het openbaar vervoer. Om gebruik te kunnen maken van Wmo-vervoer heeft u naast een indicatie ook een vervoerpas met pasfoto nodig.

Of u in aanmerking komt voor een indicatie voor het Wmo-vervoer kunt u navragen bij het Zorgadviespunt Ouder-Amstel. Het Zorgadviespunt is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur telefonisch bereikbaar via (020) 496 21 21.

Aanvragen Wmo-vervoerspas
De Wmo-vervoerspas is persoonlijk en is voorzien van een magneetstrip en pasfoto. Het is niet toegestaan de pas door iemand anders te laten gebruiken. Ter legitimatie wordt bij het instappen om uw vervoerspas en een geldig legitimatiebewijs gevraagd. Verlies van de pas moet u direct melden bij Wmo-vervoer Amstelland (020) 496 21 21. U kunt hier ook een nieuwe vervangende pas aanvragen.

Reserveren van een Wmo-vervoersrit
U kunt via de website een rit met het Wmo-vervoer reserveren. Ook kunt u telefonisch een reservering maken via (020) 460 54 61. U betaalt voor dit telefoonnummer het lokale tarief.

Reserveren via website
Een vervoersrit kunt u online reserveren met pas. U kunt met uw pasnummer direct inloggen als u al een persoonlijk wachtwoord heeft. Indien u dit nog niet heeft, vraagt u een wachtwoord aan. Dat kan met uw pasnummer onder 'Wachtwoord opnieuw instellen'.  

Reserveren via mobiele telefoon
Wilt u uw vervoersrit op uw mobiele telefoon reserveren? Dat kan via de webapp.

Reizen binnen persoonlijk vervoersgebied
Het kan zijn dat uw rit wordt gecombineerd met een rit van een andere reiziger. Daarvoor is het soms nodig dat de vervoerder omrijdt. Het Wmo-vervoer brengt u rondom uw woonadres in een straal van 25 kilometer naar alle gewenste bestemmingen; dit is uw persoonlijk vervoersgebied.

Het is mogelijk om binnen uw persoonlijke vervoersgebied door te reizen of een tussenstop te maken naar een ander adres (dan uw woonadres).

Reizen buiten persoonlijk vervoersgebied
Voor reizen naar bestemmingen buiten uw persoonlijk vervoersgebied kunt u geen gebruik maken van het Wmo-vervoer, maar dient u gebruik te maken van Valys. Valys maakt geen deel uit van het vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Valys is aanvullend vervoer op het Wmo-vervoer.  

Ritbijdrage
U dient een ritbijdrage te betalen voor het gebruik van het Wmo-vervoer. Het tarief is gebaseerd op het kilometertarief van het openbaar vervoer. Bekijk de tarieven van 2020 in onderstaande tabel. 

  Opstaptarief Tarief per km tot 25 km
Reiziger € 0,63 € 0,11
Medisch begeleider Gratis  Gratis 

Medereiziger

€ 0,96 € 0,63
Kind < 4 jaar Gratis Gratis*
Kind 4-12 jaar € 0,63 € 0,11*

* maximaal twee kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot vier jaar en medisch begeleiders reizen gratis. Een pashouder mag maximaal één niet pashouder meenemen. De pashouder betaalt ook ritbijdrage voor de medepassagier. Wanneer u een medepassagier meeneemt, betaalt u dus twee maal de ritbijdrage. Een gecertificeerde blindengeleidehond en/of hulphond mag u gratis meenemen in het Wmo-vervoer. Het is niet toegestaan andere huisdieren mee te nemen in het Wmo-vervoer. 

Betaling ritbijdrage
Bij ontvangst van de pas ontvangt u ook een machtigingsformulier voor het innen van de ritbijdrage. Dit int de vervoerder (Munckhof Taxi Services) via automatische incasso. U kunt pas gebruik maken van de vervoerspas als de vervoerder uw machtiging heeft ontvangen. U kunt niet zelf (contant) afrekenen in de taxi. 

Klachten
Eén van de belangrijkste middelen om de kwaliteit van het Wmo-vervoer te meten is het aantal klachten. U kunt uw klacht online indienen bij het Servicebureau Wmo-vervoer Amstelland. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een reactie op uw klacht.

Ook kunt u uw klacht telefonisch doorgegeven op telefoonnummer (077) 397 88 39 of via e-mail: servicebureau@munckhof.nl.