Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo heeft tot doel er voor te zorgen dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking.

Cliënttevredenheidsonderzoek

In de Wmo is bepaald dat de gemeente jaarlijks een rapport moet publiceren met de uitkomsten van een cliënttevredenheidsonderzoek over het voorgaande kalenderjaar. De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek worden gebruikt om waar nodig en mogelijk de uitvoering verder te verbeteren.
Zie ook:

  • Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo Ouder-Amstel 2019 (over 2018) (pdf, 2 MB).
  • Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo Ouder-Amstel 2020 (over 2019) (pdf, 930 kB).
  • Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo Ouder-Amstel 2021 (over 2020) (pdf, 1.3 MB).
  • Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo Ouder-Amstel 2022 (over 2021) (pdf, 1 MB).

Wilt u bovenstaande rapporten inzien? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Omgaan met persoonsgegevens voor professionals binnen de Wmo

Inwoners die hulp op het gebied van maatschappelijke ondersteuning nodig hebben nemen professionals in vertrouwen zodat zij hen vragen kunnen stellen om de hulp te krijgen die nodig is. Goed omgaan met die verkregen informatie, met daarin onder andere (gevoelige) persoonsgegevens, behoort dan ook tot het hart van het werk van professionals. De gemeente Ouder-Amstel heeft een folder gemaakt die bedoeld is voor alle professionals in het Wmo-domein en beschrijft hoe we in deze gemeente werken. Het document geeft richting aan het handelen bij vragen over het omgaan met persoonsgegevens.

  • Omgaan met persoonsgegevens Wmo (pdf, 542 kB). Wilt u het document inzien? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Meer informatie

Wilt u een van de pdf documenten inzien? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl.