Vrijwilligerswerk en verzekeren

Wilt u als vrijwilliger aan de slag of bent u op zoek naar een vrijwilliger? Dan kunt u terecht bij Coherente. Coherente biedt vrijwilligers en organisaties o.a. informatie, advies, bemiddeling, deskundigheidsbevordering én informatie over/ondersteuning bij vrijwilligersevenementen.

Vrijwilligersverzekering

Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers. Daarvan bent u er misschien wel één. De groep vrijwilligers groeit nog steeds. Vrijwilligers zijn actief in clubs en sport)verenigingen. Denk daarbij ook aan leesmoeders op een basisschool. Klaar-overs en collectanten voor goede doelen. Vrijwilligers die koffie schenken in een verzorgingstehuis of speeltuinen opknappen. Ze doen belangrijk werk.

En waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Om deze bijzondere groep mensen tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat ze niet met de financiële gevolgen van schade of letsel blijft zitten, heeft de gemeente Ouder-Amstel de VNG vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer Achmea afgesloten. Deze verzekering is een secundaire dekking voor risico’s van vrijwilligers die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doen.

De verzekering is een aanvulling op de verzekering van alle vrijwilligersorganisaties in Ouder-Amstel. Deze verzekering ontslaat (vrijwilligers-)organisaties niet van de noodzaak om hun verzekering zelf goed te regelen. De gemeente adviseert om niet zomaar bestaande verzekering(en) op te zeggen. Leg uw persoonlijke situatie voor aan uw verzekeraar of neem contact op met de helpdesk van Centraal Beheer Achmea (055)5798164. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: 

Schademeldingen vrijwilligers

De vrijwilliger of rechtspersoon kan het digitaal schadeformulier vrijwilligers op Centraalbeheer.nl invullen en opsturen naar: alex.fiene@duoplus.nl. De gemeente zet de claim vervolgens digitaal door naar Centraal Beheer Achmea. De verzekeraar wikkelt de schade rechtstreeks af met de benadeelde.

Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel 

De Adviesraad Sociaal Domein van Ouder-Amstel is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken en enthousiaste groep vrijwilligers die bestaat uit inwoners van de gemeente Ouder-Amstel met kennis en ervaring binnen het Sociaal Domein.

De Adviesraad is dringend op zoek naar nieuwe leden. Als u interesse heeft kunt u contact opnemen (zie hieronder de adresgegevens).

Werkwijze 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Ouder-Amstel bij het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet vanuit het perspectief van de inwoner. Het college van burgemeester en wethouders kan de adviesraad vragen om een advies uit te brengen, maar de adviesraad kan ook op eigen initiatief een advies uit brengen. De adviezen worden door het college van burgemeester en wethouders betrokken bij de beleidsvorming en besluitvorming van nieuw en gewijzigd beleid. Tevens wordt de Adviesraad, samen met de adviesraden van de gemeenten Diemen en Uithoorn, regelmatig betrokken bij de voorbereiding van aanbestedingen binnen het sociale domein. 

Profiel

Een lid van de Adviesraad is iemand die:

  • Bekend is met Ouder-Amstel (gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen leden uit Duivendrecht en leden uit Ouderkerk a/d Amstel);
  • Actief en positief kan meedenken over ontwikkelingen in het sociaal domein;
  • Vanuit een zeker abstractieniveau overstijgend kan denken;
  • Problemen kan analyseren en beleidsstukken kan lezen;
  • Een goed inlevingsvermogen heeft, kan luisteren en kan doorvragen
  • Kan netwerken en kan samenwerken.

De Adviesraad bestaat uit 6 tot 8 leden, die worden benoemd door het college van B&W voor een periode van 4 jaar met een mogelijke verlenging van 4 jaar. De benoeming gaat formeel in na een periode van 6 maanden en bij wederzijds goedvinden. 
De Adviesraad heeft een huishoudelijk reglement opgesteld. 

Binnen de Adviesraad zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende portefeuilles, zoals jeugd, mantelzorg, toegankelijkheid, participatiewet, ouderen, Wmo.

De Adviesraad kiest uit haar midden een voorzitter en penningmeester. De Adviesraad wordt ondersteund door een extern secretariaat.

Werkbelasting

De Adviesraad vergadert tien keer per jaar op dinsdagavond. Daarnaast nemen leden deel aan werkgroepen ter voorbereiding van uit te brengen adviezen. De gemiddelde werkbelasting is 2 uur per week. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Word lid van de Adviesraad

Heeft u interesse, stuur dan een brief met uw gegevens, motivatie en relevante kennis en ervaring naar: Gemeente Ouder-Amstel, ter attentie van Sanae Zerty, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of mail uw reactie naar sanae.zerty@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie: Annelies van Eekeren, voorzitter, e-mail info@asdouderamstel.nl

Buurthulp voor Elkaar

Voor wie is Buurthulp “Voor Elkaar”?

  • Inwoners van Ouder-Amstel met een beperking en ouderen kunnen een beroep doen op Buurthulp “Voor Elkaar”
  • Inwoners van Ouder-Amstel die af en toe hun tijd, kennis en vaardigheden beschikbaar willen stellen worden

Voor meer informatie kijkt u op Coherente/buurthulp voor elkaar of neemt u contact op met Coherente tel 020 496 36 73.

De Belklus

De BelKlus is een stichting die mensen helpt met klusjes in en rond de woning, voor de inwoners van Ouder-Amstel, Amstelveen en Uithoorn. Voor meer informatie kijkt u op Belklus.nl of neemt u telefonisch contact op 020 - 647 10 89 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.