Voorzieningen Wmo

Het Zorgadviespunt bespreekt samen met u uw situatie, behoeften en mogelijkheden en welke ondersteuning eventueel nodig is. Dit kunnen lichte vormen van ondersteuning zijn waar u terecht kunt zonder indicatie, zoals bijvoorbeeld een seniorenrestaurant of hulp door vrijwilligers.

Dit kunnen voorzieningen zijn waarvoor een indicatie van de gemeente nodig is. Dit worden maatwerkvoorzieningen genoemd.

Maatwerkvoorzieningen

De ondersteuning die u krijgt is altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie. Natuurlijk wordt uw voorkeur voor een zorgaanbieder of leverancier hierbij betrokken. Voorop staat dat de voorziening kwalitatief goed is en bij u past. Van alle goede, geschikte oplossingen, vergoedt de gemeente de goedkoopste.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

  • Hulp bij huishouden (pdf, 305 kB): Hulp het opruimen, schoonmaken en/of het organiseren van huishoudelijke activiteiten.
  • HHT-diensten (pdf, 535 kB); De regeling HHT Diensten Thuis is een gemeentelijke regeling waarmee u extra huishoudelijke diensten kan inkopen.
  • Individuele begeleiding (pdf, 211 kB): Praktische hulp bij het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. 
  • Dagbesteding (pdf, 269 kB): In groepsverband wordt een structurele, activerende dag invulling geboden door recreatieve of maatschappelijke activiteiten. 
  • Woonvoorziening: Aanpassingen in de woning zoals een traplift of een drempelhulp. Soms is aanpassen van de woning niet mogelijk en is verhuizen naar meer passende woonruimte de beste optie. 
  • Rolstoelvoorziening: Een voorzieningen voor verplaatsingen in en om uw woning. U kunt alleen voor een rolstoel via de Wmo in aanmerking komen als u deze voor langere tijd nodig heeft. Dit kan een handbewogen of elektrische rolstoel zijn afhankelijk van uw situatie. Meer informatie leest u in de Folder Hulpmiddelen (pdf, 453 kB)
  • Vervoersvoorziening: Een voorziening voor het vervoer en verplaatsen buitenshuis zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of een aangepaste fiets. Ook hiervoor geldt dat de voorziening voor langere tijd noodzakelijk is. Meer informatie leest u in de Folder Hulpmiddelen (pdf, 453 kB)
  • Wmo-vervoer: Het Wmo-vervoer is een vorm van vervoer waar u mogelijk op basis van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gebruik van kunt maken als u een beperking en een medische indicatie heeft. Kijk voor meer informatie op Wmo-vervoer Amstelland.
  • Logeeropvang (pdf, 248 kB): Bij logeeropvang gaat u logeren bij een professionele aanbieder van Logeeropvang (bijvoorbeeld in een instelling of logeerhuis). Het karakter van het logeeradres is veilig en huiselijk. Logeeropvang draagt ertoe bij dat uw mantelzorger zijn/haar mantelzorgtaken kan volhouden.

Wilt u een van bovenstaande pdf-documenten opvragen? Mail dan naar: webredactie@duoplus.nl.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Als u recht heeft op ondersteuning op grond van de Wmo dan kunt u kiezen voor ondersteuning die door de gemeente is ingekocht. Dit wordt zorg in natura genoemd. U hoeft dan zelf niets te regelen en kan gebruik maken van de aanbieders en leveranciers die door de gemeente gecontracteerd zijn. Als u ervoor kiest om de ondersteuning in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen dan koopt u zelf de ondersteuning in. Ook regelt u een aantal andere dingen zelf. U regelt de administratie en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is.