Sociaal Team Ouder-Amstel

Bent u een inwoner of professional die een vraag heeft over hulp of ondersteuning, dan kunt contact opnemen met het Zorgadviespunt, telefoon (020) 496 21 21 (maandag tot en met vrijdag 09.00 uur tot 10.30 uur). Of per e-mail zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.

Sociaal Team Ouder-Amstel

Het Sociaal Team helpt inwoners waarbij sprake is van multi-(complexe)problematiek die er zelf (tijdelijk) niet uitkomen en biedt hen ondersteuning door de regie te voeren. In het Sociaal Team werken gemeente en verschillende hulpverlenende instanties nauw samen. Met deze samenwerking kunnen we hulp goed op elkaar afstemmen en willen we verhinderen dat inwoners van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Door het inzetten van de juiste ondersteuning en begeleiding voorkomen we dat problemen onnodig groter worden. Inwoners kunnen zich niet zelf aanmelden bij het Sociaal Team. Een professional die betrokken is bij de inwoner, maakt de inschatting of het Sociaal Team kan helpen en draagt zorg voor de aanmelding.

Vragen over aanmelding casusregie?

Bent u een hulpverlener en heeft u vragen over een aanmelding voor casusregie? Dan kunt u mailen naar: sociaalteam@ouder-amstel.nl 

Medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Binnen het Sociaal Team hebben we, naast de casusregisseurs, een medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Inwoners kunnen terecht bij deze medewerker als zij advies en/of hulp willen. Zij kunnen mailen, bellen, sms’en of whatsappen met de medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarnaast is er een wekelijks inloopspreekuur waar inwoners naartoe kunnen. Het is altijd mogelijk een bericht achter te laten.

Meer informatie en contact

  • Telefonische bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur. Telefoonnummer: (06) 48 93 72 20. 
  • E-mail: sociaalteam@ouder-amstel.nl 
  • Het inloopspreekuur is iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, zonder afspraak, in het Dorpshuis Duivendrecht. 

Ouder-kindcoach

Sinds 1 januari 2021 is de functie van Ouder-kindcoach ondergebracht bij het Sociaal Team. De Ouder-kindcoaches kunnen benaderd worden voor vragen rondom het opvoeden, het opgroeien, het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen tussen 0 tot 12 jaar. Denk hierbij aan vragen over hoe om te gaan met boze buien, samen spelen, problemen bij het slapen of het eten. 

Daarnaast hebben de Ouder-kindcoaches een consulttaak met betrekking tot zorgen/signalen over een kind en/of gezin. Zij zoeken graag samen naar antwoorden op de vragen die er zijn en ondersteunen bij het inzetten van de juiste hulp. 

Meer informatie en contact

De Ouder-kindcoaches  zijn verbonden aan de basisscholen en kinderopvang in de gemeente Ouder-Amstel. 

De contactgegevens van de Ouder-Kindcoach in Ouderkerk aan de Amstel zijn:

De contactgegevens van de Ouder-kindcoach in Duivendrecht zijn: