Persoonsgebonden budget (pgb)

Als u recht heeft op ondersteuning op grond van de Wmo dan kunt u kiezen voor ondersteuning die door de gemeente is ingekocht. Dit wordt zorg in natura genoemd. U hoeft dan zelf niets te regelen en kan gebruik maken van de aanbieders en leveranciers die door de gemeente gecontracteerd zijn. Als u ervoor kiest om de ondersteuning in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen dan koopt u zelf de ondersteuning, hulp of hulpmiddelen in. 

Meer informatie vindt u op onze Hulpwijzer
Ook regelt u een aantal dingen zelf. U regelt de administratie en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is.

Om een PGB te kunnen krijgen moet u:

  • Een plan opstellen over hoe u uw pgb gaat besteden;
  • Kunnen motiveren waarom u een pgb wilt; 
  • Kwalitatief goede en veilige ondersteuning inkopen;
  • Uw ondersteuner aan kunnen sturen;
  • In staat zijn om het PGB te beheren, met taken zoals het afsluiten van een zorgovereenkomst, indienen van facturen en doorgeven van wijzigingen.

Wilt u de folder Persoonsgebonden Budget (PGB) Wmo (pdf, 207 kB) ontvangen, mail dan naar: webredactie@duoplus.nl