Persoonsgebonden budget (pgb)

Als u recht heeft op ondersteuning op grond van de Wmo dan kunt ervoor kiezen om de ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen. Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget waarmee u zelf hulp of hulpmiddelen kunt inkopen.

Bij een pgb koopt u zelf de ondersteuning in. Ook regelt u een aantal dingen zelf. U regelt de administratie en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is.

Om een PGB te kunnen krijgen moet u:

  • Een plan opstellen over hoe u uw pgb gaat besteden;
  • Kunnen motiveren waarom u een pgb wilt; 
  • Kwalitatief goede en veilige ondersteuning inkopen;
  • Uw ondersteuner aan kunnen sturen;
  • In staat zijn om het PGB te beheren, met taken zoals het afsluiten van een zorgovereenkomst, indienen van facturen en doorgeven van wijzigingen.