Mantelzorg

Als mantelzorger biedt u zorg en hulp aan naasten met een chronische ziekte of beperking. Mantelzorg is niet alleen voor ouderen. Meestal is het zorgen voor een naaste geen vrijwillige keuze, maar iets wat u overkomt. De hulp die u biedt als mantelzorger overstijgt de 'normale' hulp voor elkaar binnen een huishouden. Mantelzorg neemt vaak geleidelijk toe en daarmee ook de kans op overbelasting en ontwrichting van de eigen leefsituatie. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. 

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u meer dan acht uur per week (intensief) en/of langer dan drie maanden (lang) zorg verleend aan een naaste, zoals een partner, kind, familielid of vriend. Hoe staat u er op dit moment voor? Doe de 3-minuten check voor mantelzorgers!

In het filmpje over respijtzorg kunt u zien hoe mantelzorgers kunnen worden ondersteund. 

Mogelijkheden voor ondersteuning

Meer informatie over mantelzorgondersteuning vindt u op onze Hulpwijzer.

Mantelzorgcompliment

Meer informatie over het mantelzorgcompliment vindt u op onze Hulpwijzer.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Ouder-Amstel heeft een vrijwilligersverzekering voor vrijwilligers, waar ook mantelzorgers onder vallen, om ervoor te zorgen dat ze niet met de financiële gevolgen van schade of letsel blijft zitten. Meer informatie over mantelzorgondersteuning vindt u op onze Hulpwijzer.