Mantelzorg

Als mantelzorger biedt u zorg en hulp aan naasten met een chronische ziekte of beperking. Mantelzorg is niet alleen voor ouderen. 

Meestal is het zorgen voor een naaste geen vrijwillige keuze, maar iets wat u overkomt. De hulp die u biedt als mantelzorger overstijgt de 'normale' hulp voor elkaar binnen een huishouden. Mantelzorg neemt vaak geleidelijk toe en daarmee ook de kans op overbelasting en ontwrichting van de eigen leefsituatie.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u meer dan acht uur per week (intensief) en/of langer dan drie maanden (lang) zorg verleend aan een naaste, zoals een partner, kind, familielid of vriend. Hoe staat u er op dit moment voor? Doe de 3-minuten check voor mantelzorgers!

In het filmpje over respijtzorg kunt u zien hoe mantelzorgers kunnen worden ondersteund. 

Mogelijkheden voor ondersteuning

 • De mantelzorgondersteuning in Ouderkerk aan de Amstel wordt geboden door Mantelzorg en Meer.nl  en in Duivendrecht door Markant.  
 • Mantelzorg en Meer en Markant, centrum voor mantelzorg, bieden ondersteuning, advies, informatie, training en vervangende mantelzorg.  U kunt u een afspraak maken voor een adviesgesprek. De mantelzorgconsulent brengt, samen met u, de situatie in kaart en bekijkt wat er mogelijk is om die situatie te verbeteren, op een manier die bij u past. 
 • Regeling HHT Diensten Thuis 
  De regeling HHT-diensten (pdf, 535 kB) is een gemeentelijke regeling waarmee u extra huishoudelijke diensten kan inkopen. Deze toelage is ook voor mantelzorgers die geregistreerd zijn als mantelzorger bij Mantelzorg & Meer en bij Markant. De “Diensten Thuis” worden geleverd door de organisatie die ook de Hulp bij het huishouden levert in Ouder-Amstel. Wilt u de folder Regeling HHT-diensten (pdf, 535 kB) ontvangen? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl.
 • Dagbesteding
  Dagbesteding kan een oplossing bieden om de mantelzorger te ontlasten. Op de dagbesteding worden samen met andere mensen gedurende een ochtend of een middag leuke, creatieve, ontspannende activiteiten gedaan. Hierbij moet u denken aan samen koffie drinken, een spelletje doen, wandelen (met rollator of rolstoel) of samen eten.  
 • Logeeropvang
  Logeeropvang (pdf, 248 kB) wil zeggen dat de cliënt een aantal nachten gaat logeren in een instelling om de mantelzorger te ontlasten. Er wordt een veilige en huiselijke plek geboden zodat de cliënt het fijn heeft en de mantelzorger de zorg met een gerust hart een paar dagen kan overlaten. Wilt u de folder Logeeropvang (pdf, 248 kB) ontvangen? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers ontvangen jaarlijks een Mantelzorgcompliment van de gemeente als aan de onderstaande voorwaarde wordt voldaan:

 1. De mantelzorger verleend meer dan 8 uur per week (intensief) en/of langer dan drie maanden (lang) zorg aan een naaste die de gebruikelijke zorg overstijgt; 
 2. De verzorgde woont in de gemeente Ouder-Amstel; 
 3. De mantelzorger staat ingeschreven bij Mantelzorg en Meer of Markant. 

Het Mantelzorgcompliment bestaat uit een VVV-cadeaukaart van € 75,00 en krijgt u in november automatisch toegestuurd door Mantelzorg en Meer of Markant. Aanmeldingen na half december komen pas het volgende jaar in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment. Bent u mantelzorger voor meer personen in Ouder-Amstel, dan ontvangt u meerdere mantelzorgcomplimenten. Bent u mantelzorger en verzorgt u iemand buiten Ouder-Amstel? Dan kunt u het Mantelzorgcompliment aanvragen in de gemeente waar de verzorgde woont.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Ouder-Amstel heeft een vrijwilligersverzekering voor vrijwilligers, waar ook mantelzorgers onder vallen, om ervoor te zorgen dat ze niet met de financiële gevolgen van schade of letsel blijft zitten. De verzekering is een aanvulling op de verzekering van alle vrijwilligersorganisaties in Ouder-Amstel. Deze verzekering ontslaat (vrijwilligers-)organisaties niet van de noodzaak om hun verzekering zelf goed te regelen.