Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke opvang is onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Meer informatie vindt u op de Hulpwijzer.

Dak- en thuislozen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen (onvoldoende of beperkte zelfredzaamheid) krijgen in de maatschappelijke opvang een persoonlijk traject dat hen helpt een stabieler bestaan op te bouwen, met inkomen, zorg en een dak boven het hoofd. Het traject is gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid en zo mogelijk uitstroom uit de maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding.

Gemeente Ouder-Amstel heeft de uitvoering van maatschappelijke opvang overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Bij het bepalen of een inwoner uit Ouder-Amstel in aanmerking komt voor opvang of beschermd wonen zijn de geldende Verordening maatschappelijke ondersteuning en bijbehorende nadere regels van de gemeente Amsterdam van toepassing.

Meer informatie vindt u op amsterdam.nl.
Ook kunt u contact op nemen met het Zorgadviespunt, telefoon (020) 496 21 21 (maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 10.30 uur). Of per e-mail: zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.