Folders Wmo-ondersteuning

U kunt onderstaande folders opvragen van maatwerkvoorzieningen die onder de Wmo vallen zijn. Dit zijn voorzieningen waarvoor wel een indicatie van de gemeente nodig is. De ondersteuning die u krijgt is altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie. Natuurlijk wordt uw voorkeur voor een zorgaanbieder of leverancier hierbij betrokken. Voorop staat dat de voorziening kwalitatief goed is en bij u past. Van alle goede, geschikte oplossingen, vergoedt de gemeente de goedkoopste.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

  • Hulp bij huishouden (pdf, 312 kB): Hulp het opruimen, schoonmaken en/of het organiseren van huishoudelijke activiteiten.
  • HHT-diensten (pdf, 335 kB); De regeling HHT Diensten Thuis is een gemeentelijke regeling waarmee u extra huishoudelijke diensten kan inkopen.
  • Individuele begeleiding (pdf, 192 kB): Praktische hulp bij het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. 
  • Dagbesteding (pdf, 274 kB): In groepsverband wordt een structurele, activerende dag invulling geboden door recreatieve of maatschappelijke activiteiten. 
  • Woonvoorziening: Aanpassingen in de woning zoals een traplift of een drempelhulp. Soms is aanpassen van de woning niet mogelijk en is verhuizen naar meer passende woonruimte de beste optie. 
  • Rolstoelvoorziening: Een voorzieningen voor verplaatsingen in en om uw woning. U kunt alleen voor een rolstoel via de Wmo in aanmerking komen als u deze voor langere tijd nodig heeft. Dit kan een handbewogen of elektrische rolstoel zijn afhankelijk van uw situatie. Meer informatie leest u in de Folder Hulpmiddelen (pdf, 418 kB)
  • Vervoersvoorziening: Een voorziening voor het vervoer en verplaatsen buitenshuis zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of een aangepaste fiets. Ook hiervoor geldt dat de voorziening voor langere tijd noodzakelijk is. Meer informatie leest u in de Folder Hulpmiddelen (pdf, 418 kB)
  • Wmo-vervoer: Het Wmo-vervoer is een vorm van vervoer waar u mogelijk op basis van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gebruik van kunt maken als u een beperking en een medische indicatie heeft. Kijk voor meer informatie op Wmo-vervoer Amstelland.
  • Logeeropvang (pdf, 235 kB): Bij logeeropvang gaat u logeren bij een professionele aanbieder van Logeeropvang (bijvoorbeeld in een instelling of logeerhuis). Het karakter van het logeeradres is veilig en huiselijk. Logeeropvang draagt ertoe bij dat uw mantelzorger zijn/haar mantelzorgtaken kan volhouden.

Wilt u een van bovenstaande pdf-documenten opvragen? Mail dan naar: webredactie@duoplus.nl.