Cliëntondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning. De cliëntondersteuning is gericht op ondersteuning bij het verkrijgen van de juiste zorg of ondersteuning, maar ook op algemene kortdurende ondersteuning ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie.

Hulp

Cliëntondersteuning is het bieden van hulp bij bijvoorbeeld:

  • Een gesprek met de gemeente;
  • Een (voor)onderzoek voor Wmo-ondersteuning;
  • Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening; 
  • Afspraken met zorgaanbieders als men een maatwerkvoorziening heeft.

Kortdurende cliëntondersteuning

De meer algemene preventieve kortdurende cliëntondersteuning is bijvoorbeeld:

  • Informatie, advies en vraagverduidelijking;
  • Lotgenotencontact;
  • Weerbaarheidstrainingen voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • Leun- en steuncontacten waarbij de ondersteuner eens per kwartaal een gesprek heeft met de cliënt en de cliënt de ondersteuner kan inschakelen bij problemen.

MEE Amstel en Zaan

In de gemeente Ouder-Amstel kunt u voor deze cliëntondersteuning terecht bij MEE Amstel en Zaan. MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken zij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. U kunt hier kosteloos gebruik van maken omdat dit in de Wet maatschappelijke ondersteuning is vastgelegd (Wmo). Ook mensen om u heen, uw netwerk of de mantelzorg kunnen een beroep op de cliëntondersteuning doen.

Zorgadviespunt

Heeft u zelf niemand die bij een gesprek met de gemeente aanwezig kan zijn, maar heeft u hier wel behoefte aan, dan kunt u gebruik maken van een vrijwilliger of een onafhankelijke cliëntondersteuner MEE Amstel en Zaan. De consulent van het Zorgadviespunt Ouder-Amstel kan u hier meer over vertellen.