Overlijden, aangifte doen

Als iemand in uw omgeving is overleden, doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Als u zelf geen aangifte kunt doen, kan de uitvaartondernemer dit voor u doen. Binnen 5 dagen na de dag van overlijden moet aangifte gedaan worden.

Maatregelen in verband met het coronavirus voor de Begraafplaats Karssenhof in Ouder-Amstel

 • Vanaf 1 juni is er weer catering mogelijk, maar wel onder strenge voorwaarden. Catering is mogelijk wanneer de mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Wanneer u wilt dat er koffie geschonken word kunt u mevrouw Ineke Hoetmer op nummer 06-14285866 bellen.

 • In de aula blijft de regel van 30 personen (inclusief medewerkers van uitvaartonderneming of begraafplaats) ook na 1 juli. Er is in de aula niet genoeg ruimte voor de versoepeling na 1 juli.
 • Bij een uitvaart mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.

Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

 • personeel van de uitvaartonderneming;
 • geestelijke medewerkers;
 • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Indien bij u bekend is dat in de familie-/vriendenkring van de overledene corona is geconstateerd dient u ons dit direct te melden zodat wij onze medewerkers kunnen informeren en passende maatregelen kunnen treffen. 

Afspraak maken  

Na de aangifte krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Door capaciteitsgebrek op onze begraafplaats de Karssenhof is ingestemd met een tijdelijke begraafbeperking op de Karssenhof. Deze beperking – die momenteel nog geldt – houdt in dat uitsluitend personen die woonachtig waren in Ouder-Amstel op de Karssenhof begraven kunnen worden. Voor de niet in onze gemeente woonachtige overledenen geldt dat hiervoor door de nabestaanden een schriftelijk verzoek moet worden ingediend bij de betreffende wethouder. In dit verzoek moet aannemelijk worden gemaakt dat de overledene een speciale c.q. sociale binding had met Ouder-Amstel.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website Rijksoverheid.nl.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,00. Een meertalig modelformulier kost € 14,00.

(tarieven 2021)

Zo doet u aangifte van overlijden: 

 • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.

U heeft de volgende gegevens nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer;
 • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
 • als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter;
 • als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester;
 • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. 

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is. 

Uitvaartondernemers kunnen met de begraafplaatsagenda op elk moment van de dag een reservering maken voor een begrafenis op de begraafplaats Karssenhof. 

Wilt u meer informatie over de te volgen stappen via de begraafplaatsagenda: mail dan naar webredactie@duoplus.nl voor de gebruikershandleiding (pdf, 1 MB).

Bent u uitvaartondernemer en heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met de gemeente Ouder-Amstel, begraafplaatsadministratie tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 15.30 uur. U krijgt dan uw inloggegevens waarmee u via de begraafplaatsagenda een begrafenis kan reserveren. Buiten kantooruren kunt u mailen naar begraafplaatskarssenhof@ouder-amstel.nl.

Tussen 09.00 en 21.00 uur behandelen wij uw reserveringsaanvraag of mail.

Doe uw aangifte online. Lukt online aangeven niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.