Overlijden, aangifte doen

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Als iemand in uw omgeving is overleden, doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Als u zelf geen aangifte kunt doen, kan de uitvaartondernemer dit voor u doen. Binnen 5 dagen na de dag van overlijden moet aangifte gedaan worden. 

Maatregelen in verband met het Coronavirus voor de algemene begraafplaats Uithoorn en Begraafplaats Karssenhof in Ouder-Amstel

 • Het bestuursteam coronavirus, bestaande uit bestuursleden van BGNU, LOB, LVC en VMC, komt op basis van dit overleg tot de conclusie dat bijeenkomsten - ook die met minder dan 100 personen - vanaf 15 maart 18.00 uur niet meer zijn toegestaan.
 • Indien bij u bekend is dat in de familie-/vriendenkring van de overledene Corona is geconstateerd dient u ons dit direct te melden zodat wij onze medewerkers kunnen informeren en passende maatregelen kunnen treffen.
 • Het RIVM heeft een uitspraak gedaan over het aantal aanwezigen bij een uitvaart. Voor de uitvaartplechtigheden en condoleancebezoek mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen. Dit is exclusief de personeelsleden.
 • Het advies van 15-03-2020 aangaande de relatie van de personen ten opzichte van de overledene (eerste graad bloed- en aanverwanten) komt hiermede te vervallen.
 • Het is niet toegestaan om een nazit te regelen en koffie en of thee te schenken.
 • Van alle deelnemers aan deze plechtigheid wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Afspraak maken  

Na de aangifte krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website Rijksoverheid.nl.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,80. Een meertalig modelformulier kost € 13,80.

(tarieven 2020)

Zo doet u aangifte van overlijden: 

 • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.

U heeft de volgende gegevens nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer;
 • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
 • als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter;
 • als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester;
 • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. 

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is. 

Voor uitvaartondernemers 

Reservering maken voor een begrafenis op de begraafplaats Karssenhof.

Met de begraafplaatsagenda kunt u als uitvaartondernemer op elk moment van de dag een reservering maken voor een begrafenis. In de gebruikershandleiding treft u informatie over de te volgen stappen. Bent u uitvaartondernemer en heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met de gemeente Ouder-Amstel, begraafplaatsadministratie tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 15.30 uur. U krijgt dan uw inloggegevens waarmee u via de begraafplaatsagenda een begrafenis kan reserveren. Buiten kantooruren kunt u mailen naar begraafplaatskarssenhof@ouder-amstel.nl.

Tussen 09.00 en 21.00 uur behandelen wij uw reserveringsaanvraag of mail.