Overlijden, aangifte doen

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Binnen 5 dagen na de dag van overlijden moet aangifte gedaan worden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden.

Bent u uitvaartondernemer? Doe dan met uw eHerkenning online aangifte van overlijden

Bent u inwoner of lukt het u als uitvaartondernemer niet om via eHerkenning aangifte te doen? Dan kunt u online een Afspraak maken met de gemeente

Na de aangifte krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

Tijdelijke begraafbeperking op Karssenhof

Door capaciteitsgebrek op onze begraafplaats de Karssenhof is ingestemd met een tijdelijke begraafbeperking op de Karssenhof. Deze beperking – die momenteel nog geldt – houdt in dat uitsluitend personen die woonachtig waren in Ouder-Amstel op de Karssenhof begraven kunnen worden. Voor de niet in onze gemeente woonachtige overledenen geldt dat hiervoor door de nabestaanden een schriftelijk verzoek moet worden ingediend bij de betreffende wethouder. In dit verzoek moet aannemelijk worden gemaakt dat de overledene een speciale c.q. sociale binding had met Ouder-Amstel.

Overlijden in het buitenland melden

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website Rijksoverheid.nl.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Een meertalig modelformulier kost € 16,60.

(Tarieven 2024).

Bent u inwoner of lukt het u als uitvaartondernemer niet om via eHerkenning aangifte te doen? Dan kunt u een  Afspraak maken met de gemeente

U heeft de volgende gegevens nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer;
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
  • als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter;
  • als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester;
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Doe de aangifte binnen 5 dagen na de dag van overlijden en voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. 

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

Uitvaartondernemers reserveren begrafenis via begraafplaatsagenda

Uitvaartondernemers kunnen met de begraafplaatsagenda een reservering maken voor een begrafenis voor een begrafenis op de begraafplaats Karssenhof. 

Wilt u meer informatie over de te volgen stappen via de begraafplaatsagenda: mail dan naar begraafplaatskarssenhof@ouder-amstel.nl voor de gebruikershandleiding (pdf, 1 MB).

Bent u uitvaartondernemer en heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met de gemeente Ouder-Amstel, begraafplaatsadministratie tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 15.30 uur. U krijgt dan uw inloggegevens waarmee u via de begraafplaatsagenda een begrafenis kan reserveren. Buiten kantooruren kunt u mailen naar begraafplaatskarssenhof@ouder-amstel.nl.

Tussen 09.00 en 21.00 uur behandelen wij uw reserveringsaanvraag of mail.