Subsidieregeling isolatie Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel stelt een subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen. Deze is bedoeld om eigenaren te helpen bij het (verder) verduurzamen van hun woning. Dit gaat om slecht geïsoleerde woningen (energielabel D, E, F en G).

De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2026 en kent een jaarlijks subsidieplafond. Dat is vastgesteld op € 62.000 voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Voor de uitvoering van deze subsidieregeling werkt de gemeente samen met het Regionaal Energieloket (REL).

Hoe werkt de subsidieregeling?

Om de klimaatdoelen te halen is vanuit het Rijk het Nationaal Isolatie Programma (NIP) gestart met als doel eigenaren/bewoners van een slecht geïsoleerde woning te helpen bij het isoleren daarvan. Er kan subsidie aangevraagd worden voor specifieke isolatiemaatregelen. Om dat mogelijk te maken is deze nieuwe subsidieregeling opgesteld. Daarin staan de maatregelen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen. 

Kijk op: Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Ouder-Amstel

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over lopende duurzame inkoopacties en subsidies op de website van het Regionaal Energieloket.