Energieneutraal Ouder-Amstel

Het verduurzamen van de bestaande bebouwing is een van onze speerpunten voor de komende jaren. Door goed te isoleren vermindert de warmte- en energievraag. Energie die u niet gebruikt, hoeft u ook niet op te wekken (en te betalen). Naast energiebesparing levert dat meer wooncomfort op en minder kosten voor u als consument.

Bij dit proces om te verduurzamen hebben we u, als inwoner en ook het bedrijfsleven nodig. Samen met onder andere het Regionaal Energieloket en Klimaatroute gaan we u daarbij helpen.

Wij organiseren verschillende acties samen met het Regionaal Energieloket en andere adviseurs zoals Klimaatroute. Daarover informeren we u een brief of publicatie in het weekblad. Wij sturen u geen folders. De folders die u ontvangt in de brievenbus zijn meestal afkomstig van commerciële partijen. Zij doen soms voorkomen alsof ze namens de gemeente handelen. Dat is niet het geval! Twijfelt u hierover, bel ons gerust.

Informatiebijeenkomsten en groepsinkopen

De afgelopen jaren hebben we samen met het Regionaal Energieloket duurzame buurtacties en groepsaankopen georganiseerd om woningbezitters en huurders te helpen bij het verder verduurzamen van hun woning. De juiste maatregelen op het juiste moment, zonder dat men daar spijt van krijgt. Op de website van het Regionaal Energieloket vindt u de komende collectieve acties. Daarnaast is het mogelijk om de eerder gehouden informatiebijeenkomsten terug te kijken. Ook vindt u er heel veel informatie over isolatiematerialen en -producten om uw huis verder te verduurzamen. Kijk hiervoor op regionaalenergieloket.nl

Regionaal energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren, bedrijven én VvE’s in de gemeente Ouder-Amstel met al uw vragen rondom energie besparen en verduurzamen. Op hun website vindt u alles over lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden en betrouwbare vakspecialisten. Daarnaast is veel informatie te vinden over materialen en technieken om uw woningen of bedrijf verder te verduurzamen. Het is allemaal te vinden op Regionaal Energieloket

Klimaatroute voor ondernemers

Wie minder energie gebruikt, helpt het klimaat en bespaart op kostbare grondstoffen. Dat is ook goed voor uw portemonnee. Door het nemen van maatregelen kan een bedrijf gemiddeld meer dan 30% op de kosten besparen met een terugverdientijd van minder dan drie jaar! Maar hoe kunt u besparen op energie? De gemeente Ouder-Amstel heeft het bureau Klimaatroute gevraagd om onze ondernemers hierbij te helpen. Dat gebeurt via een energiescan en eventueel een jaar begeleiding. Hoe verloopt een energiescan? Een gespecialiseerde adviseur van Klimaatroute komt bij u langs. Deze kijkt onder andere naar verlichting, verwarming en isolatie. Na het uitvoeren van de scan wordt er een rapport opgemaakt. Dat geeft inzicht in haalbare en betaalbare maatregelen voor het besparen van energie.

De gratis energiescans worden toegekend op volgorde van binnenkomst en zolang er budget beschikbaar is. Als u belangstelling heeft voor het laten uitvoeren van een gratis energiescan dan kunt u zich hiervoor aanmelden via e-mail aanmelden@klimaatroute.nl. Bureau Klimaatroute neemt daarna contact met u op voor het maken van een afspraak. Bellen kan ook via (020) 700 94 38.

Gratis advies van onze energiecoaches

Iedere inwoner kan de gratis hulp inroepen van een van onze enthousiaste energiecoaches. Zij helpen u graag met advies over het omlaag brengen van uw energieverbruik. Zowel voor uw wooncomfort en uw portemonnee. In een één op- één gesprek geven zij u tips over kleine energiebesparende maatregelen en slim verwarmen maar ook over ventileren. Het zijn lang niet altijd kostbare ingrepen. Ook kleine aanpassingen in huis maken verschil. Denk aan bijvoorbeeld het gebruik van ledlampen of radiatorfolie. Nodig daarom gerust een energiecoach uit voor meer tips en kijk samen waar u kunt besparen. Voor het maken van een afspraak gaat u naar: bespaarafspraak.nl/ouder-amstel.  

Regionale energiestrategie (RES)

Nederland is verdeeld in een dertigtal energieregio’s. Per regio is in een RES vastgelegd hoeveel duurzame energieopwekking gerealiseerd kan worden met inbegrip van een goede ruimtelijk en maatschappelijk gedragen inpassing. Ouder-Amstel valt onder de RES Noord-Holland Zuid en werkt in dit verband nauw samen met de buurgemeenten. Met alle regio’s samen wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit het Nationale Klimaatakkoord. Gemeenten gaan de komende jaren verder met de uitwerking van de zoekgebieden voor duurzame energie. Naast het verduurzamen van de bestaande bebouwde omgeving en het inzetten op duurzaamheid bij nieuwbouw, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om windmolens te plaatsen in de oksel van de A2/A9. Op dit moment wordt onderzocht wat de impact is op de lokale natuur en het landschap. 

Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen

In de Transitievisie Warmte geeft de gemeente een blauwdruk van het proces om te komen tot een (aard)gasvrij Ouder-Amstel. De komende jaren zal via een wijkuitvoeringsplannen aangegeven worden welke wijk wanneer van het aardgas afgekoppeld worden en welke alternatieven er komen in plaats van aardgas. Een proces dat uiterlijk in 2050 klaar moet zijn. De komende jaren zal de gemeente met veel betrokken partijen hierover in overleg gaan.