Duurzaam ondernemen

Als gemeente willen wij ondernemers graag helpen om bedrijfspanden te verduurzamen. Wie minder energie gebruikt, helpt het klimaat en bespaart op kostbare grondstoffen. Dat is ook goed voor uw portemonnee. Door het nemen van duurzame maatregelen kan een bedrijf gemiddeld meer dan 30% op de kosten besparen met een terugverdientijd van minder dan drie jaar.

Daarom hebben wij  verschillende initiatieven waarvan u gebruikt kan maken. Afhankelijk van het type en grootte van uw onderneming, en uw specifieke situatie, kunt u in aanmerking komen voor verduurzamingsmaatregelen via:

Klimaatroute

Voor energieadvies op maat is het bedrijf Klimaatroute ingeschakeld om gratis energiescans aan te bieden aan bedrijven in Ouder-Amstel. Met deze energiescan geeft Klimaatroute inzicht in besparingsmogelijkheden voor uw onderneming.

Hoe verloopt een energiescan?

Een adviseur kijkt in een uurtje naar alle mogelijkheden voor het besparen van energie van uw pand op het gebied van gas en elektra en de mogelijkheden voor het opwekking van duurzame energie. Daarnaast is ondersteuning mogelijk bij uw wettelijke verplichtingen, zoals de Energielabelplicht voor kantoren en de wettelijke Informatieplicht Energiebesparing. Na het uitvoeren van de scan wordt er een rapport opgemaakt en met u gedeeld. Dat geeft inzicht in haalbare en betaalbare maatregelen voor het besparen van energie. 

Voorwaarden

U kunt zich aanmelden voor de gratis energiescan als u:

 1. ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel met een vestiging binnen de gemeente Ouder-Amstel; 
 2. werkgelegenheid biedt aan minimaal twee medewerkers;
 3. een eigen bedrijfspand huurt of in bezit heeft.

Het aanbod voor de gratis energiescan en begeleiding geldt niet voor bedrijven die al eerder hebben deelgenomen aan een vergelijkbare actie die de gemeente de afgelopen twee jaar heeft georganiseerd.

Aanmelden

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een gratis energiescan? Aanmelden kan via: aanmelden@klimaatroute.nl. Klimaatroute neemt daarna contact met u op voor het maken van een afspraak. Bellen kan ook via (020) 700 94 38
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de officiële site van Klimaatroute.

Beperkt aanbod

In totaal is maximaal € 30.000 beschikbaar voor dit project. Het aantal gratis scans is dus beperkt. De gratis energiescans worden toegekend op volgorde van binnenkomst en zolang er budget beschikbaar is. 

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerrein (PHB/ SADC)  

Werkstad OverAmstel

PHB/SADC kan u helpen bij verschillende onderwerpen zoals de wettelijke Informatieplicht Energiebesparing, duurzame energieopwekking en -besparing, warmtepompen, duurzame mobiliteit (elektrisch rijden en laadinfrastructuur), de uitwisseling en hergebruik van grondstoffen en klimaatadaptatie (ruimte voor waterberging en groen). Zij verzorgen een gratis advies over alle ondersteuningsmogelijkheden en beschikbare (provinciale) subsidies.

PHB wordt aangestuurd en gefinancierd door de provincie Noord-Holland en de MRA (Plabeka) en is actief op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties (bedrijventerreinen). PHB wordt uitgevoerd door Schiphol Area Development Company (SADC).

Voor meer informatie voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming van uw bestaande werklocatie kunt u contact op met de heer Auke Bonsma: a.bonsma@sadc.nl. Bellen kan ook via (06) 25 63 35 21.  

Regionaal Energieloket (REL)

Het REL is actief sinds 2014 en helpt overheden, bewoners en bedrijven door het verduurzamen van gebouwen makkelijker en efficiënter te maken. Op deze site kunnen ondernemers terecht voor verschillende duurzame onderwerpen:

 • Informatie vinden over energiebesparende maatregelen en de mogelijkheid uw pand (aard) gasvrij te maken. Hiervoor is een handige stappenplan pand verduurzamen beschikbaar. 
 • Wet- en regelgeving rondom energiebesparing waar u aan moet voldoen.
 • Welke subsidies en andere financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn wanneer u aan de slag gaat met energie besparen.
 • Lokale initiatieven en projecten die u kunnen helpen bij de verduurzaming van een zakelijk pand of verenigingsgebouw. 
 • Vinden van een vakspecialist die (duurzame) maatregelen kan uitvoeren. 

REL biedt ondernemers ook de mogelijkheid zich te laten registeren in haar vakregister. Via dit register kunnen woningeigenaren of VVE’s u vinden om (duurzame) maatregelen uit te laten voeren. Ook is het mogelijk om u aan te sluiten bij een lokaal initiatief, projecten of collectieve acties. U kunt hiervoor een aanbod insturen bij het REL. 

Drie voordelen voor deelnemende bedrijven:

 1. Aanvragen worden gebundeld per gemeente. Dat betekent efficiënte advisering en uitvoering;
 2. Collectieve informatievoorziening. Dit resulteert in eenvoudigere adviestrajecten;
 3. Hoge conversies en klanttevredenheid. Met meer dan 300 projecten door heel Nederland, is 92% van de bedrijven tevreden over de behaalde conversies.

Enthousiast?

Elk kwartaal kunt u als ondernemer een nieuw aanbod insturen om mee te doen aan onze collectieve inkoopacties. Vraag hiervoor de aanvraag documentatie aan bij roy.visscher@regionaalenergieloket.nl. Het Regionaal Energieloket stuurt dan alle informatie en algemene inkoopvoorwaarden toe zodat u een aanbod kunt indienen. Na akkoord zal uw onderneming geregistreerd staan in het vakregister van het Regionaal Energieloket. 

Heeft u interesse of vragen? Ga naar de website van Regionaal Energieloket