Denktank duurzaamheid

Het duurzaamheidsbeleid van Ouder-Amstel is alweer heel wat jaren oud. In de tussentijd is er veel veranderd. Het is dan ook hoog tijd voor een nieuw beleid. Beleid dat aanzet tot actie!

In de Nationale Klimaatweek (van 31 oktober tot en met 6 november 2022) willen we graag in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties in Ouder-Amstel over hún ideeën, vragen en ambities op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld door enquêtes, spellen voor kinderen, een duurzaamheidsmarkt en straatinterviews. En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

We roepen een Denktank Duurzaamheid in het leven, die actief meedenkt over de invulling van de klimaatweek, maar ook over de inhoud van het nieuwe duurzaamheidsbeleid. Kortom: we zoeken ambassadeurs die willen meedenken en doen! Vind je het leuk om mee te denken? Meld je dan aan bij onze beleidsmedewerker duurzaamheid, door een mail te sturen aan merel.tilstra@ouder-amstel.nl.  

We willen eind september/begin oktober een paar keer samen komen, om te brainstormen over de inrichting van de klimaatweek en na de klimaatweek nog een of twee keer over het beleid.