Inlever- en betaaldagen uitkeringen

Als u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering moet u dit doorgeven. Ook moet u op de vastgestelde inleverdata uw salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. De inleverdata en de betaaldata van de uitkeringen Participatiewet, IOAW/ IOAZ, BBZ vindt u onderaan de pagina. Het vakantiegeld wordt in 2024 uitbetaald in week 23. Dit is van 3 t/m 7 juni 2024.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven 

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, geef dit via het Mutatieformulier (pdf, 54 kB) aan ons door via gemeente@ouder-amstel.nl. Let op dat u het mutatieformulier binnen 5 dagen na de wijziging inlevert, anders wordt uw uitkering mogelijk (tijdelijk) stopgezet. 

Gebruik het mutatieformulier bij:

 • Trouwen, samenwonen, scheiden, het krijgen van een kind;
 • Meer of minder geld verdienen (bijvoorbeeld een WW-uitkering), inkomsten van kinderen;
 • Het gaan doen van of wijzigingen in vrijwilligerswerk, starten studie;
 • Geld uit een erfenis, de loterij, het casino, enzovoorts;
 • Aanschaf van een auto, scooter/brommer, motor, boot, caravan e.d;
 • Verhuizen;
 • Ziekte.

Melding verblijf in buitenland

U ontvangt een uitkering van de gemeente. U mag maximaal vier weken per jaar in het buitenland verblijven, maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit door via Verblijf in buitenland met een uitkering doorgeven

Betaaldata uitkeringen

In 2024 betalen wij uw uitkering op de onderstaande data. 

De uitkeringen worden niet eerder uitbetaald dan dat alle te verrekenen inkomsten (loonstroken/ UWV specificaties) over de betreffende periode bekend zijn. Mocht u een periode NIET gewerkt hebben, stuur dan tijdig een Mutatieformulier (pdf, 54 kB) in via gemeente@ouder-amstel.nl, of stuur een mail naar de uitkeringsadministratie a.admwwb@ouder-amstel.nl.    

Betaaldata uitkering 2024
Maand  Overmaking uitkering*
   

Januari 

Februari

Maart 

April

Mei 

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December 

Januari 

maandag 29 januari

dinsdag 27 februari

woensdag 27 maart

vrijdag 26 april

woensdag 29 mei

donderdag 27 juni

maandag 29 juli

donderdag 29 augustus

vrijdag 27 september

dinsdag 29 oktober

donderdag 28 november

vrijdag 20 december **

dinsdag 28 januari

   

Toelichting bij tabel Betaaldata uitkering 2024:

*) Op deze data stort de gemeente Ouder-Amstel uw uitkering naar uw bank.         

 • Dit betekent nog niet dat u het geld direct op kunt nemen.         
 • Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om de uitkering bij te schrijven op uw rekening.      
 • In de meeste gevallen staat uw uitkering dan de volgende dag, aan het eind van de middag, op uw rekening.        
 • Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.        

**) tussen de uitkering van december 2024 en januari 2025 zitten ruim 5 weken.  

Contact

Mailadres uitkeringsadministratie gemeente Ouder-Amstel: a.admwwb@ouder-amstel.nl  

Telefonische bereikbaarheid

Afdeling Sociale Voorzieningen: Telefoonnummer: 020 - 496 21 21. Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur. Buiten deze tijden wordt u niet te woord gestaan.