Inlever- en betaaldagen uitkeringen

Als u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering moet u dit doorgeven. Ook moet u op de vastgestelde inleverdata uw salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. De inleverdata en de betaaldata van de uitkeringen Participatiewet, IOAW/ IOAZ, BBZ vindt u onderaan de pagina.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven 

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, geef dit via het Mutatieformulier (pdf, 54 kB) aan ons door via gemeente@ouder-amstel.nl. Let op dat u het mutatieformulier binnen 5 dagen na de wijziging inlevert, anders wordt uw uitkering mogelijk (tijdelijk) stopgezet. 

Gebruik het mutatieformulier bij:

 • Trouwen, samenwonen, scheiden, het krijgen van een kind;
 • Meer of minder geld verdienen (bijvoorbeeld een WW-uitkering), inkomsten van kinderen;
 • Het gaan doen van of wijzigingen in vrijwilligerswerk, starten studie;
 • Geld uit een erfenis, de loterij, het casino, enzovoorts;
 • Aanschaf van een auto, scooter/brommer, motor, boot, caravan e.d;
 • Verhuizen;
 • Ziekte.

Melding vakantie (verblijf buiten de gemeente) 

U ontvangt een tijdelijke inkomensvoorziening van de gemeente. U mag op vakantie maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit via het formulier Melding vakantie (pdf, 139 kB) aan ons door via gemeente@ouder-amstel.nl.

Inleverdata salaris- of uitkeringsspecificaties en betaaldata uitkeringen

In 2021 betalen wij uw uitkering op de onderstaande data. 

Maand  Uiterste inleverdata  Overmaking uitkering*
     

Januari 

Februari

Maart 

April

Mei 

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December 

Januari 

maandag 25 januari

maandag 22 februari

woensdag 24 maart

maandag 26 april

dinsdag 25 mei

donderdag 24 juni

maandag 26 juli

woensdag 25 augustus

vrijdag 24 september

dinsdag 26 oktober

dinsdag 23 november

vrijdag 17 december

dinsdag 25 januari

woensdag 27 januari

woensdag 24 februari

maandag 29 maart

woensdag 28 april

donderdag 27 mei

maandag 28 juni

woensdag 28 juli

vrijdag 27 augustus

dinsdag 28 september

donderdag 28 oktober

vrijdag 26 november

dinsdag 21 december **

donderdag 27 januari

     

Toelichting bij tabel 

*) Op deze data stort de gemeente Ouder-Amstel uw uitkering naar uw bank.         

 • Dit betekent nog niet dat u het geld direct op kunt nemen.         
 • Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om de uitkering bij te schrijven op uw rekening.      
 • In de meeste gevallen staat uw uitkering dan de volgende dag, aan het eind van de middag, op uw rekening.        
 • Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.        

**) tussen de uitkering van december 2021 en januari 2022 zitten ruim 5 weken        
        
De uitkeringen worden niet eerder uitbetaald dan dat alle te verrekenen inkomsten over de betreffende        
periode bekend zijn.
        

Contact

 Mailadres uitkeringsadministratie gemeente Ouder-Amstel:        
a.admwwb@ouder-amstel.nl  

Telefonische bereikbaarheid

Afdeling Sociale Voorzieningen: Telefoonnummer: 020-4962121.      
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur        
Buiten deze tijden wordt u niet te woord gestaan.