Inlever- en betaaldagen uitkeringen

Als u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering moet u dit doorgeven. Ook moet u op de vastgestelde inleverdata uw salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. De inleverdata en de betaaldata van de uitkeringen Participatiewet, IOAW/ IOAZ, BBZ vindt u onderaan de pagina. Het vakantiegeld zal waarschijnlijk in de week van 5 tot en met 9 juni uitbetaald worden.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven 

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, geef dit via het Mutatieformulier (pdf, 54 kB) aan ons door via gemeente@ouder-amstel.nl. Let op dat u het mutatieformulier binnen 5 dagen na de wijziging inlevert, anders wordt uw uitkering mogelijk (tijdelijk) stopgezet. 

Gebruik het mutatieformulier bij:

 • Trouwen, samenwonen, scheiden, het krijgen van een kind;
 • Meer of minder geld verdienen (bijvoorbeeld een WW-uitkering), inkomsten van kinderen;
 • Het gaan doen van of wijzigingen in vrijwilligerswerk, starten studie;
 • Geld uit een erfenis, de loterij, het casino, enzovoorts;
 • Aanschaf van een auto, scooter/brommer, motor, boot, caravan e.d;
 • Verhuizen;
 • Ziekte.

Melding vakantie (verblijf buiten de gemeente) 

U ontvangt een tijdelijke inkomensvoorziening van de gemeente. U mag op vakantie maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit via het formulier Melding vakantie (pdf, 132 kB) aan ons door via gemeente@ouder-amstel.nl.

Inleverdata salaris- of uitkeringsspecificaties en betaaldata uitkeringen

In 2023 betalen wij uw uitkering op de onderstaande data. 

Als wij op de uiterste inleverdatum niet over uw loonstroken kunnen beschikken, heeft dit vertraging van de uitbetaling van uw uitkering tot gevolg. Mocht u een periode NIET gewerkt hebben, stuur dan tijdig een Mutatieformulier (pdf, 54 kB) in via gemeente@ouder-amstel.nl, of stuur een mail naar de uitkeringsadministratie a.admwwb@ouder-amstel.nl.    

Data inleveren salaris- of uitkeringsspecificaties en uitbetaaldata uitkering 2023
Maand  Uiterste inleverdata  Overmaking uitkering*
     

Januari 

Februari

Maart 

April

Mei 

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December 

Januari 

maandag 23 januari

maandag 20 februari

maandag 27 maart 

vrijdag 21 april

maandag 22 mei

maandag 26 juni

maandag 24 juli

donderdag 24 augustus

maandag 25 september

maandag 23 oktober

donderdag 23 november

maandag 18 december

woensdag 24 januari

vrijdag 27 januari

vrijdag 24 februari

woensdag 29 maart

woensdag 26 april

vrijdag 26 mei

woensdag 28 juni

donderdag 27 juli

dinsdag 29 augustus

woensdag 27 september

vrijdag 27 oktober

dinsdag 28 november

donderdag 21 december **

maandag 29 januari

     

Toelichting bij tabel Data inleveren salaris- of uitkeringsspecificaties en uitbetaaldata uitkering 2023:

*) Op deze data stort de gemeente Ouder-Amstel uw uitkering naar uw bank.         

 • Dit betekent nog niet dat u het geld direct op kunt nemen.         
 • Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om de uitkering bij te schrijven op uw rekening.      
 • In de meeste gevallen staat uw uitkering dan de volgende dag, aan het eind van de middag, op uw rekening.        
 • Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.        

**) tussen de uitkering van december 2023 en januari 2024 zitten ruim 5 weken.  

De uitkeringen worden niet eerder uitbetaald dan dat alle te verrekenen inkomsten over de betreffende periode bekend zijn.        

Contact

Mailadres uitkeringsadministratie gemeente Ouder-Amstel: a.admwwb@ouder-amstel.nl  

Telefonische bereikbaarheid

Afdeling Sociale Voorzieningen: Telefoonnummer: 020 - 496 21 21. Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur. Buiten deze tijden wordt u niet te woord gestaan.