Inzage archieven

Als u inzage wilt in de archieven van de gemeente Ouder-Amstel en haar rechtsvoorgangers dan kunt u het Stadsarchief Amsterdam bezoeken. Dit is door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als onze archiefbewaarplaats. Ook kunt u via de links hieronder zoeken in hun digitale archiefbank. Bouwtekeningen kunt u na het maken van een afspraak inzien op het gemeentehuis. 

Bezoekadres

Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

Openingstijden

  • Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Postadres

Stadsarchief Amsterdam
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam

Informatie over uw bezoek en de archieven: (020) 251 15 10.
Informatie uit de archieven en collecties: informatie@stadsarchief.amsterdam.nl.

Archieven

U kunt in het Stadsarchief Amsterdam de informatie en kennis vinden uit de archieven van de gemeente Ouder-Amstel en haar rechtsvoorgangers tot 1994. Hier vindt u ook archieven die in het verleden zijn vervreemd of overgedragen aan de gemeente.

692        1863-1897
693        1897-1902
694        1903-1906
695        1907-1909
696        1910-1912
697        1913-1914
698        1915-1917

Documentatie- en fotoverzameling Ouder-Amstel 

De documentatie- en fotoverzameling van de gemeente Ouder-Amstel is overgedragen aan het Historisch Museum Ouder-Amstel: www.museumouderamstel.nl

De Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel heeft de chronologische cartotheek met persoons- en onderwerpgegevens van het archief van Ouder-Amstel tot 1811(1840) op CD geplaatst. Deze is te koop in het Historisch Museum Ouder-Amstel, Kerkstraat 5-8, 1191 JB  Ouderkerk aan de Amstel, telefoon (020) 496 43 65, E-mailadres: wolfaems@xs4all.nl

Bouwtekeningen en vergunningen inzien

Op Inzage bouwarchief kunt u een aanvraag indienen voor het kosteloos inzien van bouwtekeningen van zowel bestaande bouwwerken als ingediende bouwplannen en ook verleende vergunningen. Bouwvergunningen van voor 1918 zijn in te zien via het Stadsarchief Amsterdam.

Stamboomonderzoek/genealogisch onderzoek

Stamboomonderzoek is informatie uit het gemeentearchief rond akten en registers over personen. De gemeente beheert sinds circa 1811 registers burgerlijke stand en andere registers, onder andere het bevolkingsregister vanaf 1850.

Zie hierboven de vetgedrukte woorden Burgerlijke Stand in de opsomming van de verschillende archieven.

Geen antwoord op uw vraag?

Geen antwoord op uw vraag? Mail dan naar gemeente@ouder-amstel.nl.