Gemeentelijke organisatie

De gemeente vormt dankzij haar ligging een belangrijke buffer tussen stad en ommeland. Het gemeentebeleid is erop gericht om het groen en het open karakter van het buitengebied te behouden en het historische karakter te versterken.

Profiel gemeente Ouder-Amstel

 • Ouder-Amstel heeft per 1 januari 2023 14.276 inwoners (bron CBS).
 • De gemeente maakt deel uit van het groene hart en de grootstedelijke Amsterdamse regio.
 • Ouder-Amstel bestaat uit de woonkernen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel en het buurtschap Waver.
 • De gemeente kent zowel een agrarische component als stedelijke aspecten. Beide zijn terug te vinden in de houding van de bewoners.
 • Voor de gemeente gelden de volgende belangrijke ontwikkelingen:
  • Versterken van eigen positie als buffer tussen stad en platteland
  • Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 
  • Centrumplan Duivendrecht
  • Ontwikkeling Ouderkerk Zuid
  • Bereikbaarheidsplan
 • De financiële situatie van de gemeente is solide.

 Profiel Bestuur Ouder-Amstel

 • 7 politieke partijen (OAA 3 zetels, VVD 3 zetels, NB 2 zetels, D66 2 zetels, GL 2 zetels, PvdA 2 zetels, Amstelland Lokaal 1 zetel), 15 raadsleden;
 • College: 3 wethouders (OAA, VVD en GroenLinks);
 • Stabiel politiek klimaat, ondersteund door griffie van 2 FTE.

 Profiel Organisatie Ouder-Amstel

 • Ouder-Amstel heeft de dienstverlening tot speerpunt gemaakt en wil dat haar dienstverlening snel, toegankelijk, goed en betaalbaar is en dat de burgers vriendelijke bejegend worden. Individueel maatwerk staat hierbij voorop.
 • Het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis is eind 2006 geopend. In Ouderkerk aan de Amstel is de gemeentewerf en in Duivendrecht nog een extra milieustraat. In Duivendrecht is een Dorpshuis annex sportcomplex met bibliotheek en in Ouderkerk aan de Amstel een sporthal met bibliotheek.