Collegeleden

De vier wethouders en de burgemeester van Ouder-Amstel vormen samen het college van burgemeester en wethouders; het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In het college mag de burgemeester meestemmen, in de gemeenteraad niet.

Portret collegeleden B&W Ouder-Amstel
Van links naar rechts: Rineke Korrel (wethouder), Rob van Reijswoud (gemeentesecretaris), Barbara de Reijke (wethouder), Joyce Langenacker (burgemeester), Willem Jansen (wethouder), Axel Boomgaars (wethouder).

Verantwoordelijkheden wethouders en burgemeester

De wethouders en de burgemeester zijn belast met de voorbereiding en uitvoering van collegebesluiten. Elke wethouder heeft een eigen portefeuille. Het college blijft echter gezamenlijk (collegiaal) verantwoordelijk voor het beleid. Dit beleid is vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022

De Collegeagenda 2018-2022 (pdf, 290 kB) is een uitwerking van het coalitieakkoord. Overige zaken worden hier niet uitgewerkt, maar zijn onderdeel van de continuïteit van beleid, welke bijvoorbeeld in de begroting tot uiting komt. U kunt de Collegeagenda opvragen via webredactie@duoplus.nl

Meer informatie over gedragsregels leest u in de Gedragscode voor leden college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel 2012

Vergaderingen 

Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel worden de besluitenlijst (waar is over gesproken en wat is er besloten?) en de akkoordlijst (waartoe is zonder onderling overleg besloten?) wekelijks op de website gepubliceerd.  

Foto collegeleden

Contactgegevens collegeleden

Burgemeester Joyce Langenacker

Mw. J. Langenacker
Burgemeester
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl

Wethouder Barbara de Reijke

Mw. B.M. de Reijke 
Wethouder, 1e locoburgemeester
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl

Wethouder Rineke Korrel

Mw. C.C.M. Korrel 
Wethouder, 2e locoburgemeester
Contact via bestuurssecretariaat:
T: 020-4962130
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl

Wethouder Axel Boomgaars

Dhr. A.A.M. Boomgaars
Wethouder, 3e locoburgemeester
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E:  bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl

W. Jansen

Dhr. W. Jansen
Wethouder, 4e locoburgemeester
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E:  bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl

R. van Reijswoud

Dhr. R. van Reijswoud
Gemeentesecretaris
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl