Nevenfuncties college

De leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dienen melding te maken van hun (bij)banen en andere activiteiten (art. 12, 41, 67 gemeentewet). Ook hebben zij onderling afgesproken bekend te maken welke belangen ze hebben in bedrijven waar de gemeente zaken mee doet (art. 2 en 3 gedragscode voor raadsleden en gemeentewet art. 15). 

Meer informatie 

Het onderstaande is een opsomming van de nevenfuncties. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage in het gemeentehuis. Ze zijn verkrijgbaar bij de griffier via (020) 304 33 32 of raad@ouder-amstel.nl.

Foto collegeleden

 

Overzicht nevenfuncties collegeleden

                     

Mevrouw J. Geldhof

Betaalde arbeid

Nevenfuncties die uit hoofde van het burgemeesterschap vervuld worden

Overige functies

Wethouder Victor_Frequin_juni 2023  

De heer V.L.M. Frequin 

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel 

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • n.v.t.

Overige functies

 • Voorzitter van de CAO onderhandelingsdelegatie namens de BNA (Bond Nederlandse Architecten) (vergoeding)
 • Secretaris-penningmeester van de SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus) (vergoeding)
 • Commissaris (toezichthouder) bij ITA BV (onbetaald) 

Wethouder Paulette Koek 

 

Mevrouw P.D.A.M. Koek-Baks

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel 

Nevenfuncties die uit hoofde van het wethouderschap vervuld worden

 • n.v.t.

Wethouder Jacqueline de Maa-3

 

Mevrouw J. de Maa 

Betaalde arbeid

 • Wethouder gemeente Ouder-Amstel

Nevenfuncties die uit hoofde van het gemeentesecretarisschap vervuld worden

 • Bestuur AM-Match
 • Lid van VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI)
 • Bestuur Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) 

 

 

Mevrouw  A.J.E. van der Werf-Bramer

Betaalde arbeid

 • Gemeentesecretaris a.i. gemeente Ouder-Amstel

Nevenfuncties die uit hoofde van het gemeentesecretarisschap vervuld worden