Commissie voor de bezwaarschriften

De behandeling van het bezwaarschrift bestaat uit vier fasen. Voor het behartigen van de eerste drie fasen is er in de gemeente Ouder-Amstel een speciale commissie ingesteld, de commissie voor de bezwaarschriften.

  • De commissie heeft drie leden en een voorzitter. Allen zijn volledig onafhankelijk en hebben expertise op het gebied van de wet en het besturen van een gemeente.
  • De leden van de commissie zijn: de heer D. Goris (voorzitter), de dames M.C.J. van Roosmalen en M.C.D. van der Herberg en de heren W.A. Hakstege en A.J. Elbertsen.
  • De secretaris van de commissie is bereikbaar voor vragen en opmerkingen over de commissie. Hij is te bereiken via telefoonnummer (020) 496 21 21.