Raad stelt lijst gevallen met bindend adviesrecht en verplichte participatie vast

Op donderdag 21 december 2023 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de lijst ‘Categorieën van gevallen bindend adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie’ vastgesteld. Op deze lijst staan gevallen van omgevingsvergunningen, waar de gemeente wel aan mee wil werken maar die niet passen binnen het (tijdelijke) omgevingsplan.
Zo’n vergunning heet onder de Omgevingswet: een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Op grond van in artikel 16.15a, onder b, en artikel 15.16b, van de Omgevingswet kan de gemeenteraad gevallen van activiteiten aanwijzen (buitenplanse omgevingsplanactiviteiten) waarvoor de gemeenteraad met de inwerkingtreding van de Omgevingswet een bindend advies krijgt. Op grond van in artikel 16.55, lid 7, van de Omgevingswet kan de gemeenteraad gevallen van activiteiten aanwijzen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan worden ingediend.

De gemeenteraad heeft een lijst van gevallen vastgesteld, waarvoor zowel het bindend adviesrecht als de verplichte participatie geldt. De vastgestelde lijst wordt een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet geëvalueerd en indien nodig worden de criteria aangepast. De lijst is raadpleegbaar op lokaleregelgeving.overheid.nl