Proactief plaatsen van laadpalen voor een duurzame toekomst

Binnen de gemeente Ouder-Amstel zijn wij lange tijd bezig geweest met het opstellen van een kaart met oplaadpunten voor auto’s. Deze ‘laadkaart’ houdt in dat er op basis van prognoses wordt berekend wat de laadbehoefte zal zijn in 2030 in de gemeente Ouder-Amstel.

Aan de hand van die laadbehoefte zijn er locatievoorstellen bedacht voor laadpalen op basis van ons laadpalenbeleid. Dit biedt ons de mogelijkheid om na een laadpaalverzoek sneller te kunnen doorpakken en de laadpaal te realiseren. Hierdoor kan de gemeente Ouder-Amstel sneller werken aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Zienswijzen indienen

Het verzamelverkeersbesluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl, onder het zaaknummer 2024-79522. In het verzamelverkeersbesluit vindt u diverse locaties staan die wij ter inzage willen leggen. Als u het niet eens bent met de voorgestelde locaties horen wij dit graag en kunt u uw zienswijze daarop inleveren. Na zes weken verzamelen wij alle feedback die wij hebben ontvangen en passen dit besluit waar mogelijk aan.

Op deze manier willen wij u betrekken in de opgave naar een schoon en CO2 neutraal klimaat.