Overige vergunningen 31-01-2024

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-013485, Ellermanstraat 11, aanvraag voor het plaatsen van een afvalcontainer en een schaftkeet voor een verbouwing van 9 februari tot en met 3 mei 2024 (ontvangen 19-01-2024. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-013633, Sluisplein, aanvraag (verlenging) standplaatsvergunning op de dinsdag voor het verkopen van aardappelen, groenten en fruit (ontvangen 17-01-2024);
 • 2024-013269, Sluisplein, aanvraag (verlenging) standplaatsvergunning op de maandag voor de het verkopen van kaas en zuivelproducten (ontvangen 17-01-2024);
 • 2024-012853, het plaatsen van vier spandoeken om bekendheid te geven aan ‘Open Monumenten dagen’ op 14 en 15 september 2024 (ontvangen 17-01-2024);
 • 2024-012992, ’t Kampje, aanvraag standplaatsvergunning op de dinsdag, donderdag en zaterdag voor het verkopen van vis en visproducten (ontvangen 16-01-2024);
 • 2024-014342, Kerkstraat 61, verlengen exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 22-01-2024);
 • 2024-014295, Aan de Wind 12 Ouderkerkerplas, het aanvragen van een evenementenvergunning voor ‘Slow Triatlon Amsterdam’ op 25-05-2024. (ontvangen 22-01-2024). 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-013485, Ellermanstraat 11, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer en een schaftkeet voor een verbouwing van 9 februari t/m 3 mei 2024  verzonden 24-01-2024). 

Duivendrecht

 • 2023-110606, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van verse en gegrilde kipproducten van 1 januari tot en met 31 december 2024 (verzonden 24-01-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-013633, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit van 1 januari tot en met  31 december 2024 (verzonden 25-01-2024);
 • 2024-012853, het plaatsen van vier spandoeken om bekendheid te geven aan ’Open Monumenten dagen’ op 14 en 15 september 2024 (verzonden 25-01-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.