Overige vergunningen 28-02-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2024-022688, Joan Muyskenweg 137, het aanvragen van alcoholwetvergunning (ontvangen 15-02-2024);
  • 2024-023931, Van der Madeweg 21, het plaatsen van een schaftkeet, mobiel toilet en bouwhekken van 12 maart tot en met 2 augustus 2024 (ontvangen 20-02-2024).

Duivendrecht

  • 2024-022931, Parnassiaveld 59 tot en met 87, het plaatsen van een container van 8 tot en met 29 maart (ontvangen 16-02-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-022723, Sluisplein 64, aanvraag van een exploitatievergunning horecabedrijf. (ontvangen 15-02-2024);
  • 2024-022619, Raadhuislaan 36, het plaatsen van een afvalcontainer van 18 maart tot en met 21 juni 2024 (ontvangen 15-02-2024). 

Ouder-Amstel

  • 2024-022287, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan ‘De Avondvierdaagse Ouder-Amstel’ van 23 april tot en met 4 mei 2024 (ontvangen 14-02-2024);
  • 2024-022575, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan  het ‘NK Tegelwippen’ van 21 maart tot en met 4 april 2024 en van 17 tot en met 31 oktober 2024 (ontvangen 14-02-2024). 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-018683, Hoger Einde-Zuid 24, het neerzetten van een hijskraan voor het plaatsen van een dakkapel (verzonden 16-02-2024);

Ouder-Amstel

  • 2024-022575, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan  het ‘NK Tegelwippen’ van 21 maart tot en met 4 april 2024 en van 17 tot en met 31 oktober 2024
  • 2024-015446, het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan ‘de Kofferbakmarkt’ van 6 tot en met 15 april 2024, 3 tot en met 13 mei 2024, 23 mei tot en met 3 juni 2024, 28 juni tot en met 8 juli 2024, 26 juli tot en met 5 augustus 2024, 13 tot en met 23 september 2024, 28 september tot en met 7 oktober 2024 (verzonden 23-02-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.