Overige vergunningen 26-03-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.    

Duivendrecht

  • 2024-032447, het Venserpark, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van ‘Buurtcamping Duivendrecht’ van 19 tot en met 21 juli 2024 (ontvangen 17-03-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-032409, Porto Buenolaan 13, het plaatsen van een afvalcontainer van 7 tot en met 12 april 2024 (ontvangen 17-03-2024);
  • 2024-031479, Polderweg 24, aanvraag evenementenvergunning voor ‘Open Boerderijdagen’ op maandag 20 mei 2024 (ontvangen 13-03-2024);
  • 2024-031759, Aan de wind 9 (Ouderkerkerplas), aanvraag evenementenvergunning voor ‘Bootcamp Triathlon 2024’ op zaterdag 13 juli 2024 (ontvangen 14-03-2024);
  • 2024-033528, Hoofdenburg 171, melding klein evenement op tweede Paasdag 1 april 2024 (ontvangen 19-03-2024).

Ouder-Amstel

  • 2024-032236, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor fietstoertocht ‘De ronde van de stelling van Amsterdam’ op zondag 2 juni 2024 (ontvangen 15-03-2024);
  • 2024-033470, aanvraag verlenging vergunning voor het spoorslijpen (ontvangen 14-03-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-032409, Porto Buenolaan 13, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 7 tot en met 12 april 2024 (verzonden 22-03-2024).

Duivendrecht

  • 2024-025367, Kruizemunthof 22 tot en met 24, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 11 tot en met 26 april 2024 (verzonden 21-03-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.