Overige vergunningen 24-04-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2024-042108, Dorpsplein 72, het aanvragen van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 12-04-2024).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-040564, Ellermanstraat 11, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 24 februari tot en met 30 juni 2024 (verzonden 15-04-2024);
 • 2024-028730, Borchlandweg 16-18, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf (verzonden 17-04-2024);
 • 2023-085008, Buitensingel 8, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 17-04-2024); 
 • 2023-120993, Joan Muyskensweg 28-32, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 17-04-2024);
 • 2024-022688, Joan Muyskensweg 28-32, alcoholwetvergunning (verzonden 17-04-2024). 

Duivendrecht

 • 2024-040172, Kruidenommegang 2, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 8 tot en met 11 april 2024 (verzonden 15-04-2024);
 • 2024-024852, Rijksstraatweg 58, vergunning voor de inrichting van een bouwplaats van 9 april tot en met 31 december 2024 (verzonden 18-04-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • Rectificatie 2023-106216, Wethouder Koolhaassingel 4 moet zijn Wethouder Koolhaasweg 4, verlenging exploitatievergunning (verzonden 03-04-2024);
 • 2024-037755, Reijgershof tegenover de Amstelschool, het plaatsen van een afvalcontainer van 19 tot en met 24 april 2024 (verzonden 12-04-2024);
 • 2024-037617, Hogerlustlaan 38, het plaatsen van een afvalcontainer van 4 tot en met 26 april 2024 (verzonden en ingetrokken 12-04-2024);
 • 2024-028669, Dorpsstraat 9, vergunning ontheffing artikel 35 alcoholwet (verzonden 18-04-2024); 
 • 2024-020777,Dorpstraat 7, vergunning ontheffing artikel 35 alcoholwet (verzonden 18-04-2024);
 • 2024-037590, N522 ter hoogte van de brug bij Ouderkerk, ontheffing geluidhinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 april 2024 (verzonden 18-4-2024);
 • 2024-014295, Ouderkerkerplas, evenementenvergunning voor de SLOW Triatlon op zaterdag 25 mei 2024 (verzonden 18-04-2024). 

Ouder-Amstel

 • 2024-037794, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan de verkiezingen voor het Europees Parlement van 26 mei tot en met 9 juni 2024. (verzonden 12-04-2024).

Overige bekendmakingen 

Duivendrecht

 • 2024-039642, kennisgeving verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de ‘Groenbalkondag’ op zaterdag 25 mei 2024 (verzonden 15-04-2024). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-039624, kennisgeving verklaring van geen bezwaar voor de ‘4 mei herdenkingen’  in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht (verzonden 15-04-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.