Overige vergunningen 24-01-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-011409, Aan de Wind, vergunning voor een klein evenement (een verjaardagsfeest) op zaterdag 20 april 2024 (ontvangen 11-01-2024);
  • 2024-012585, Dorpstraat 21, het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 15 tot en met 31 januari 2024 (ontvangen 16-01-2024). 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2024-004563, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op de woensdag van 1 januari tot en met 31 december 2024 (verzonden 17-01-2024);
  • 2024-012585, Dorpstraat 21, het plaatsen van een afvalcontainer voor een verbouwing van 15 tot en met 31 januari 2024 (verzonden 17-01-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.