Overige vergunningen 21-02-2024

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2024-020105, Dorpsplein en Dorpshuis, aanvraag evenementenvergunning voor Koningsdag op zaterdag 27 april 2024 (ontvangen 08-02-2024);
 • 2024-020725, aanvraag collectevergunning van 20 tot en met 26 oktober 2024 voor de intocht van Sinterklaas in Duivendrecht (ontvangen 09-02-2024);
 • 2024-021405, ’t Ven 33, plaatsen hijskraan op maandag 11 en dinsdag 12 maart voor het maken van een dakkapel (ontvangen 12-02-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-019211, ‘Kampje , aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet op zaterdag 1 juni 2024 (ontvangen 06-02-2024);
 • 2024-020777, Dorpsstraat 7, aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet (ontvangen 10-02-2024);
 • 2024-020733, Sluisplein, aanvraag verlenging standplaatsvergunning (ontvangen 08-02-2024);
 • 2024-021377, aanvraag voor het plaatsen van spandoeken van 1 tot en met 14 april 2024 om bekendheid te geven aan de voorverkoop van de zwemabonnementen van het Amstelbad (ontvangen 13-02-2024);
 • 2024-021362, aanvraag evenementenvergunning voor de Avondvierdaagse te Ouderkerk aan de Amstel van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei 2024 (ontvangen 12-02-2024);
 • 2024-021767, aanvraag voor het plaatsen van spandoeken om bekendheid te geven aan duurzame energie opwekken met zonnepanelen (ontvangen 13-02-2024).

Ouder-Amstel

 • 2024-021815, aanvraag van een verklaring van geen bezwaar voor de Triathlon Amsterdam op zondag 9 juni 2024. (ontvangen 13-02-2024);

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2024-020725, aanvraag collectevergunning van 20 tot en met 26 oktober 2024 voor de intocht van Sinterklaas in Duivendrecht (verzonden 13-02-2024);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2024-020735, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan de collecte van ZOA van 25 tot en met 30 maart 2024 (verzonden 13-02-2024);
 • 2023-110665, Dorpstraat 9, verlenging exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 15-02-2024).

Overige bekendmakingen

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2024-017728, H.J.E. Wenckebachweg 118, verklaring van geen bezwaar voor de opening van het Passantenpension op donderdag 11 april 2024 (verzonden 12-02-2024).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.